Sjældne sygdomme

I Danmark bliver der hvert år diagnosticeret flere hundrede personer med sjældne sygdomme. Der er 800 sjældne diagnoser i Danmark og mere end 6.000 forskellige i Europa.

National strategi for sjældne sygdomme

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2014 en national strategi for sjældne sygdomme med en række anbefalinger til området om bl.a. diagnostik, bedre koordination og samarbejde på tværs, kompetenceudvikling og forskning.

Strategien blev fuldt op med en statusevaluering i efteråret 2018, og der skal udarbejdes endnu en statusevaluering i 2021.

Læs den nationale strategi for sjældne sygdomme og statusevalueringen for strategien her

De Europæiske Referencenetværk (ERN)

Danmark deltager i de europæiske referencenetværk, som er virtuelle ekspertnetværk, der involverer sundhedsudbyderne over hele Europa. Hensigten med disse netværk er at gøre det lettere at udveksle viden om komplekse og sjældne sygdomme, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer.

Læs mere om De Europæiske Referencenetværk her