Sundhedsvæsenet

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Et godt dansk sundhedsvæsen kan blive endnu bedre, og derfor er der et stort fokus på en konstant udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Patienterne har krav på sammenhængende behandlingsforløb med høj kvalitet i alle ydelser – fra praktiserende læge til sygehus, til apotek og til hjemmesygepleje og genoptræning. Samtidig er det vigtigt, at patienterne har adgang til nem og overskuelig information om behandlingstilbuddene.

Kvalitetsudvikling i sundhedsydelser sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygger fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Det Nationale Kvalitetsprogram

Kvalitetsudvikling i sundhedsydelser sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb og forebygger fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

 

Den Danske Kvalitetsmodel

Særlige akkrediteringsstandarder skal være med til at højne kvaliteten på en række behandlingssteder.

Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Oplysninger fra patienterne selv om blandt andet helbredstilstand og funktionsniveau er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsnet.

eSundhed

På hjemmesiden www.esundhed.dk findes en databank for kvalitet i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser

Et anonymt og sanktionsfrit system for indrapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skal være med til at skabe en sund læringskultur.

Bekymringshenvendelser

Hvis man har mistanke om problemer med patientsikkerheden, kan man sende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.