Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

Med lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling,

Sundhedsministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom. 

Der er i 2023 i alt  53 mio. kr. til fordeling på udlodningspuljerne. Her af er der 7 mio. kr. til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen.

Midlerne fordeler sig på 4 delpuljer i 2023:

 1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen
  Ansøgningsfristen er den 1. juli 2023
  Hent ansøgningsskema og vejledning

 2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen
  Ansøgningsfristen er den 1. juli 2023
  Hent ansøgningsskema og vejledning

 3. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen
  Bemærk, at ansøgningsfristen var den 1. februar 2023

 4. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen
  Ingen frist - kan søges løbende.
Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 30 82 38 14
Mail: ama@sum.dk

Læs mere om udlodningsmidlerne på