Satspuljen 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2013-2016

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 228,9 mio. kr. i aftaleperioden 2013-2016.

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2013-2016