8 nationale mål for sundhedsvæsenet

Tema
Forsidebilled af publikation

Sundhedsministeren, Danske Regioner og KL er enige om at følge 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.

Statusrapporten for de otte nationale mål er en årlig temperaturmåling på tilstanden i det danske sundhedsvæsen. De blev aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL i foråret 2016. 

Målene følges ved hjælp af 40 målepunkter. Den nye statusrapport viser, at der er sket en positiv udvikling på 13 af målepunkterne fra 2019-2020 eller senest tilgængelige årrække. Syv af målpunkterne er uændrede. Otte bevæger sig den modsatte vej. For 12 af målepunkterne er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at måle udviklingen ift. sidste år bl.a. som følge af databrud i 2020.

De nationale mål skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

De otte nationale mål

Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb

Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

Mål 4: Behandling af høj kvalitet

Mål 5: Hurtig udredning og behandling

Mål 6: Øget patientinddragelse

Mål 7: Flere sunde leveår

Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen