Om Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Vi arbejder for at skabe sammenhæng og sundhed for borgeren på kommunalt, regionalt og nationalt niveau

For os indebærer et bæredygtigt velfærdssamfund, at der er et velfungerende lokalt selvstyre, en fri og lige adgang til demokratiet, en høj retssikkerhed og et sundhedsvæsen som er tilgængeligt, robust og af høj kvalitet.

Vi bidrager til politikudvikling på fundamentet af de strukturer, der opretholder og driver vores samfund hver dag. Herigennem skaber vi grundlaget for, at ministrene og regeringen kan træffe beslutninger, der kan omsættes til langsigtede forandringer på sundheds- og velfærdsområdet.

Job i ministeriet

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement er vi med til at skabe grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på indenrigs-og sundhedsområdet. 

Se om der er ledige stillinger, der matcher dit drømmejob.

Gå til Job & Karriere

Mission og vision

Mission (vi er her fordi)

Vi skaber grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundhedsområdet og bidrager til at formulere dagsordener, finde løsninger og skabe sammenhæng.   

 

Vision (det, vi vil, er)

 Vi vil bidrage afgørende til udviklingen af et sundt Danmark. Vi vil sætte rammerne for et velfungerende, moderne og effektivt sundhedsvæsen med borgeren i centrum. 

Vores værdier

Faglighed

Vi har et højt fagligt niveau, stor politisk forståelse og en god professionel dømmekraft. Vi leverer produkter af høj kvalitet.

Resultater

Vi handler rettidigt, følger op på beslutninger og skaber gode og fremsynede resultater. Vi anvender ressourcerne bedst muligt.

Sammenhæng

Vi er troværdige og konstruktive i mødet med borgerne og dem, vi samarbejder med - både inden for og uden for vores egen organisation. Vi bidrager gennem et målrettet samarbejde til et sammenhængende sundhedsvæsen.

Engagement

Vi er en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement, ansvarlighed og idérighed bliver værdsat. Vi interesserer os for hinanden som mennesker og har en åben, respektfuld og uformel omgangsform.   

Dekorering - Fortjenstmedalje - Belønningsmedalje

Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje og Kongelig Belønningsmedalje samt Dannebrogordenen Ridderkorset.

Læs mere