Whistleblowerordning

Whistleblowerordning for Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og Nationalt Center for Etik

Du kan som ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement eller Nationalt Center for Etik indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblowerordning. Du kan også foretage indberetning, hvis du er tidligere ansat, hvis du har været i betragtning til en stilling, og hvis du er frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant i departementet eller Nationalt Center for Etik. Samarbejdspartnere til departementet eller Nationalt Center for Etik og ansatte hos en samarbejdspartner kan ligeledes indberette oplysninger om kritisable forhold til departementets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. indsende oplysninger om overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold, f.eks. oplysninger om strafbare forhold eller overtrædelser af særlovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen og seksuel chikane.

Du kan sende oplysningerne til departementets whistleblowerordning med almindeligt brev. På kuverten skal det tydeligt fremgå, at brevet er til whistleblowerordningen. Breve skal derfor sendes til følgende modtager:

Whistleblowerordningen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12,
1216  København K

Dette er en midlertidig løsning indtil en permanent it-løsning, der kan sikre anonymitet, bliver implementeret. Du skal derfor være opmærksom på, at du, hvis du skriver afsender på brevet, ikke kan sikres anonymitet, når du sender et almindeligt brev til whistleblowerordningen.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved indlevering af dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er tre ansatte i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, som udgør Whistleblowerenheden, og at enheden får sekretærbetjening fra en afdelingssekretær. De fire personer har derfor adgang til de henvendelser, der kommer ind til ordningen. Alle indkomne henvendelser skannes ind og journaliseres på en skærmet sag i ministeriets sags-styringssystem.

Hvis vi kender dine kontaktoplysninger, og vi har behov for at stille dig spørgsmål for at kunne oplyse sagen tilstrækkeligt til, at den kan behandles, vil vi tage kontakt til dig.

I boksen til højre kan du læse mere om retningslinjerne for whistleblowerordningen, samt hvordan henvendelser bliver behandlet, når de modtages.

Postkasse

Send som almindeligt brev.

Mærk kuverten tydeligt, at brevet er til whistleblower-ordningen.

Send brevet til:
Whistleblowerordningen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12,
1216  København K