Behandling af aktindsigt

Sådan behandles anmodninger om aktindsigt i Sundhedsministeriets departement

Hvis du ønsker at anmode om aktindsigt i sager, dokumenter eller oplysninger, som Sundhedsministeriets departement er i besiddelse af, kan du sende din anmodning til: sum@sum.dk

Sundhedsministeriet kvitterer herefter for anmodningen, og departementets sekretariat for aktindsigt går i gang med at indsamle materiale til brug for vurderingen af, om aktindsigtsanmodningen kan imødekommes.

Sundhedsministeriet bestræber sig på at afgøre sager om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, men der kan være flere årsager til, at sagsbehandlingen tager længere tid. Det kan bl.a. være, at:

  • Sundhedsministeriet i øjeblikket modtager ekstraordinært mange anmodninger om aktindsigt og klagesager relateret til COVID-19.
  • Der er iværksat en høring af andre myndigheder eller virksomheder.

Sundhedsministeriet behandler endvidere klager over afgørelser om aktindsigt truffet af ministeriets underliggende styrelser.

Miljøministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet har i et samarbejde udarbejdet en vurdering af miljøoplysningslovens anvendelse i sager om aktindsigt relateret til COVID-19.

Se notatet her