Departementets behandling af personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, når du har været i kontakt med Sundheds- og Ældreministeriets departement.

Information om behandling af personoplysninger i departementet

Hvis du har sendt os et brev, anmodet om aktindsigt, er part i en klagesag, har søgt en stilling hos os el.lign. får departementet personoplysninger om dig, og vi registrerer og bruger de oplysninger, du giver os for at kunne vejlede dig og besvare din henvendelse bedst muligt.

I Sundheds- og Ældreministeriets departement har vi også en analyseafdeling, der laver forskellige statistikker om sundhedsvæsnet i Danmark.

Læs om behandling af personoplysninger til statistiske formål  

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi håndterer de  personoplysninger, vi modtager. Du kan også læse om dine rettigheder i forbindelse med, at ministeriet behandler oplysningerne.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Departementet registrerer de oplysninger, du giver os, når du søger job i departementet. Vi bruger oplysningerne i rekrutteringsprocessen.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Hvis du søger et job hos os, modtager vi fx oplysninger fra dig om navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, uddannelse og CV mv.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Hvis du ikke bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, du har givet os, i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Departementet registrerer de oplysninger, du giver os, når du sender os et brev eller en mail. Vi bruger oplysningerne for at kunne vejlede dig og besvare din henvendelse bedst muligt.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi modtager mange forskellige henvendelser og det er forskelligt, hvilke personlige oplysninger, henvendelserne indeholder. Vi registrerer de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Det kan både dreje sig om almindelige personoplysninger som navn og kontaktoplysninger, og om følsomme oplysninger som helbredsforhold mv. Vi registrerer både de oplysninger, du giver os om dig selv, og om den eller de personer du evt. skriver om eller på vegne af.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, du har givet os, i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi
derfor en kopi af journalperiodens oplysningerne til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i ministeriet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Departementet registrerer de oplysninger, du giver os, når du anmoder om aktindsigt. Vi bruger oplysningerne for at kunne behandle din anmodning om aktindsigt korrekt.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

I forbindelse med din anmodning om aktindsigt modtager vi som regel oplysninger fra dig om dit navn og dine kontaktoplysninger mv.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, du har givet os, i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi derfor en kopi af journalperiodens oplysningerne til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i ministeriet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om sig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Departementet er klageinstans for afgørelser truffet af koncernens institutioner. Vi registrerer de oplysninger, du giver os i forbindelse med en klagesag, og departementet kan i forbindelse med behandlingen af klagen, indhente oplysninger fra den styrelse hvis afgørelse, der klages over. Vi bruger oplysningerne til behandling af din klage.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

I forbindelse med en klagesag modtager vi som regel oplysninger fra dig om dit navn, dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger, der vedrører sagen. Vi registrerer endvidere de oplysninger, vi modtager fra den institution, hvis afgørelse, der er klaget over.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, du har givet os, i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi
derfor en kopi af journalperiodens oplysningerne til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i ministeriet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om sig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Hvem er dataansvarlig for behandlingen af oplysninger når du henvender til databeskyttelsesrådgiveren?

I sundheds- og Ældreministeriet er der ansat en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Det er departementet, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med din korrespondance med den koncernfælles databeskyttelsesrådgiver.

Du skal være opmærksom på, at databeskyttelsesrådgiveren i nogle tilfælde videresender din henvendelse til den styrelse, din henvendelse drejser sig om og dermed deler dine oplysninger med den pågældende styrelse.

Hvornår og hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Departementet registrerer de oplysninger, du giver os, når du henvender dig til databeskyttelsesrådgiveren. Vi bruger oplysningerne for at databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig og besvare din henvendelse bedst muligt.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi modtager mange forskellige henvendelser og det er forskelligt, hvilke personlige oplysninger, henvendelserne indeholder. Vi registrerer de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Det kan både dreje sig om almindelige personoplysninger som navn og kontaktoplysninger, og om følsomme oplysninger som helbredsforhold mv. Vi registrerer både de oplysninger, du giver os om dig selv, og om den eller de personer du evt. skriver om eller på vegne af.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, du har givet os, i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere. Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi derfor en kopi af journalperiodens oplysningerne til Rigsarkivet i henhold til arkivloven og gemmer samtidig en kopi som en historisk database i ministeriet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, kan du skrive, ringe eller sende en e-mail til ministeriet.

Ministeriet indhenter og udveksler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og hvis det er sagligt og nødvendigt for at behandle en konkret sag.

I nogle tilfælde har vi brug for at indhente flere oplysninger end dem, vi allerede har modtaget, for at kunne behandle sagen korrekt eller give et meningsfuldt svar. Hvis vi har brug for flere oplysninger om dig, vil vi typisk indhente oplysningerne fra dig selv, men det kan også være fra andre offentlige myndigheder, som f.eks. styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Medarbejdere i departementet må kun slå op på oplysninger, som de har brug for i forbindelse med deres arbejde, og medarbejderne har tavshedspligt.