Puljer

Aktuelle puljer

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Her findes oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.

 

 

Aktuelle puljer

Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

Regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har med finansloven for 2022 aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.  

Med dette puljeopslag udmøntes 59,4 mio. kr. i 2022 og 59,8 mio. kr. i 2023. De resterende midler udgør Sundhedsministeriets administrationsudgifter.  

Midler afsat for 2024 og 2025 forventes at blive udmøntet på baggrund af et nyt puljeopslag i første halvdel af 2023.

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: Fredag den 28. oktober 2022 kl. 12:00

Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer

Med lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne, mens der er færre til fordeling på aktivitetets og rådighedspuljen.

Se ansøgningsfristerne for puljerne.

Satspuljeaftaler

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Satspuljen blev indført i maj 1990 ved et forlig mellem Socialdemokratiet, De Konservative, SF, De Radikale, Venstre, CD og Kristeligt Folkeparti. Under VK-regeringen gik Dansk Folkeparti med i satspuljen. Kun Enhedslisten står udenfor.  

Satspuljen anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper.

Fakta om satspuljeordningen

  • Satspuljeordningen indebærer, at der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 procent af udgifterne til overførselsindkomster, hvis lønudviklingen overstiger 2 procent.
  • Der forhandles hvert år et eventuelt nyt puljebeløb tillagt frigivne midler fra udløb af satspuljebevillinger og uforbrugte satspuljemidler.
  • Den akkumulerede satspuljeramme er knap 13 milliarder kroner, og satspuljen finansierer helt eller delvist knap 800 ordninger og projekter.
  • De ordninger og projekter, som satspuljen støtter, omfatter eksempelvis hjælp til udsatte børn og unge, udsatte grupper på arbejdsmarkedet, handicappede, indsats for stofmisbrugere og psykiatri. Samtidig modtager en række frivillige organisationer støtte fra satspuljen.  

Satspuljeaftaler