Det Nationale Kvalitetsprogram

Det Nationale Kvalitetsprogram for sundhedsområdet sætter fokus på kvalitetsudvikling.

Det Nationale Kvalitetsprogram indebærer en omstilling af kvalitetsarbejdet, som i højere grad sætter fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.

Læs mere om Det Nationale Kvalitetsprogram her