Arbejdsområde

Kræftområdet

De fleste danskere oplever at få kræft tæt ind på livet enten som patient eller pårørende.

I dag lever knap 340.000 danskere med en kræftdiagnose. Ifølge Kræftens Bekæmpelse får hver tredje dansker kræft, inden de fylder 75 år.

To ud af tre kræftpatienter overlever mindst 5 år.

Kræftplan IV og kræftpakkerne er med til at forbedre kræftoverlevelsen i Danmark.

Kræftområdet

Kræftpakker og kræftplan IV

Med kræftplaner og pakkeforløb skal kræftpatienter i Danmark sikres ensartet behandling af høj kvalitet.

Kræftscreeninger og vaccinationer

Tidlig opsporing af kræft er afgørende for at sikre den rigtige behandling tidligt i sygdommens stadie, og her er screening et af redskaberne.

Monitorering af kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen overvåger, hvordan pakkeforløbene for kræftpatienter fungerer ved at lave årlige og kvartalsvise monitoreringer på området.

Maksimale ventetider

Visse livstruende kræft- og hjertesygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, der sikrer hurtig behandling ved mistanke om alvorlig, livstruende sygdom.