Maksimale ventetider

Visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, som skal sikre, at patienter kommer hurtigt i behandling ved mistanke om alvorlig, livstruende sygdom.

De maksimale ventetider skal bl.a. sikre, at du udredes og behandles hurtigt. De maksimale ventetider er en pligt for regionen til at afsøge alle udrednings- eller behandlingstilbud i ind- og udland for at sikre, at du i videst muligt omfang modtager udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

 Læs mere om de maksimale ventetider