EU

Sundhedsområdet er kendetegnet ved, at medlemslandene i vid udstrækning selv beslutter, hvordan de ønsker at indrette deres nationale sundhedssystemer.

Samarbejdet i EU handler derfor i høj grad om at dele viden og erfaringer og håndtere grænseoverskridende problemstillinger, f.eks. COVID-19. EU lovgiver på områder som sygesikring og adgang til betalt behandling i andre EU-lande, kliniske forsøg, godkendelse og overvågning af lægemidler, vurdering og overvågning af medicinsk udstyr, håndtering af grænseoverskridende sundhedstrusler, strålebeskyttelse samt på tobaksområdet.

EU spiller også en vigtig rolle som aktør og forum for koordination mellem EU-landene i andre internationale organisationer, f.eks. i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Sundhedsområdet drøftes i EU's ministerråd for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse (EPSCO). På sundhedsområdet afholdes der to til fire ordinære rådsmøder om året i EU. Derudover holdes som regel også to uformelle ministermøder.

Forud for rådsmøderne føres forhandlingerne på embedsmandsniveau i ministerrådets arbejdsgrupper. Ministeriet har en sundhedsattaché udstationeret ved EU-repræsentationen i Bruxelles til at varetage forhandlingerne.

EU's fjerde folkesundhedsprogram (EU4Health)

I forbindelse med COVID-19 krisen og forhandlinger om EU-budgettet for 2021-2027 blev EU-landene enige om en styrkelse af samarbejdet på sundhedsområdet, idet der blev afsat markant flere midler til EU’s fjerde folkesundhedsprogram (EU4Health).

Midlerne skal gå til organisationer og myndigheder, der arbejder med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder ulighed i sundhed, grænseoverskridende sundhedstrusler og kriseberedskab, lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter herunder støtte af innovation, samt styrkelse af sundhedssystemernes modstandsdygtighed og ressourceeffektivitet.

I Sundhedsministeriet arbejder vi for, at flest mulige af midlerne kommer danske myndigheder og organisationer til gode, så de bidrager til udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Vi arbejder også for, at de danske kompetencer på sundhedsområdet er med til at præge udviklingen af sundhedsvæsenerne i de andre EU-lande, og at danske myndigheder får mulighed for at hente læring og inspiration fra deres europæiske kollegaer.

Læs mere om sundhedssamarbejdet i EU

https://ec.europa.eu/health/

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/configurations/epsco/

 

Danmarks sundhedsattaché i Bruxelles

Kåre Geil
Mail: kargeil@um.dk