Myndighedssamarbejde

Danmark er internationalt anerkendt for et effektivt offentligt sundhedsvæsen, der leverer behandling og pleje af høj kvalitet. Det skaber efterspørgsel efter danske løsninger.

Den internationale anerkendelse er et stærkt fundament for, at ministeriet kan bidrage til udviklingen på sundhedsområdet i andre lande og til at fremme dansk eksport. Ministeriet har etableret strategiske sektorsamarbejdsprojekter under ordningen for myndighedssamarbejde med fire store vækstlande: Kina, Vietnam, Mexico og Brasilien. Derudover er der etableret tætte relationer til flere højindkomstlande, heriblandt USA, Japan og Sydkorea, hvor Danmark har strategiske interesser på sundhedsområdet.

Som udmøntning af life science-strategien er Sundhedsministeriet desuden ved at opbygge tættere samarbejder med Frankrig, Tyskland, Norge, Storbritannien og Canada. Samarbejdet har fokus på hente ny viden til Danmark og på at dele erfaringer på områder, hvor danske kompetencer kan bidrage til sundhedsområdet i partnerlandene. De danske styrkepositioner omfatter blandt andet det primære sundhedsvæsen, tidlig opsporing og behandling af kroniske sygdomme, digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet samt regulering af lægemidler og medicinske udstyr.

Der gennemføres løbende internationale eksportfremstød og royale rejser, som inkluderer sundhedsspor. Dette arbejde koordineres af Udenrigsministeriet.

Særligt om SSC-myndighedssamarbejdet

Ministeriet har i samarbejde med Udenrigsministeriet udsendt rådgivere på sundhedsområdet til de danske ambassader i Kina, Brasilien, Mexico og Vietnam med henblik på at etablere strategisk sektorsamarbejde (SSC) med sundhedsmyndighederne i de fire lande.

De fire projekter er finansieret af udviklingsbistanden, og Sundhedsministeriet samarbejder tæt med Udenrigsministeriet om implementering af projektaktiviteterne.

Myndighedssamarbejdet er baseret på etablering af ligeværdige partnerskaber og har et tredobbelt formål: Konkret kapacitetsopbygning i partnerlandene, styrkelse af de bilaterale relationer og fremme af d​anske kommercielle interesser.

Brasilien

Sektorrådgiver – Tina Gottlieb (tingot@um.dk)
Projektleder (SUM) – Jacob Redecker (jar@sum.dk)

Mexico

Sektorrådgiver – Amila Zekovic (amizek@um.dk)
Projektleder (SUM) – Jacob Redecker (jar@sum.dk)

Vietnam

Sektorrådgiver – Mikkel Lyndrup (miklyn@um.dk)
Projektleder (SUM) – Marie Caroline Vermund (mcv@sum.dk)

Kina

Sektorrådgiver – Nanna Cathrine Hollensen (nanhol@um.dk)
Projektleder (SUM) – Frederik Von Jessen (fmvj@sum.dk)​