Overvågning af hjerteområdet

Regionerne udvikler i øjeblikket et Nyt Dansk Hjerteregister.

Det nye hjerteregister skal danne baggrunden for en fremtidig overvågning af hjerte-området, der kan sikre en ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af sundhedsvæsenet. I registeret vil data fra fire eksisterende hjerteregistre samles og suppleres med data fra de praktiserende læger og oplysninger fra patienterne selv.

Indtil Nyt Dansk Hjerte Register er på plads, overvåges hjerteområdet af en midlertidig monitoreringsmodel udviklet af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om overvågning af hjerteområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om Nyt Dansk Hjerte Register på Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms hjemmeside