Skip navigation


Internationalt samarbejde

Danmark samarbejder med mange andre lande på sundhedsområdet, og ministeriet varetager en række opgaver på det internationale område. En del af dem er rettet mod deltagelse i arbejdet i internationale organisationer, f.eks. EU, WHO, FN, OECD, Europarådet og Nordisk Ministerråd.

Sundheds- og Ældreministeriet arbejder aktivt og vedvarende i internationale fora for at fremme regeringens sundhedspolitiske prioriteter og sikre størst mulig dansk indflydelse på de vigtigste internationale sager på sundhedsområdet.

Det internationale samarbejde bruges selvfølgelig også til at lære af erfaringer fra andre lande og formidle danske erfaringer og viden til vores samarbejdspartnere. Samtidig fremmes danske interesser, herunder blandt andet for at understøtte eksport og investeringsfremme på sundhedsområdet.

Danmark indberetter data om sundhedsområdet til de internationale organisationer OECD, WHO og EU, bl.a. data vedrørende sundhedsudgifter, sygdom og dødelighed.

Du kan læse mere om det internationale samarbejde i menuen til venstre.


Sidst opdateret 20-02-2017
International Enhed:
Hanne Findsen
Chefkonsulent
Tlf.: 72 26 95 84
 

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |