Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Udlodningsmidler
Læs mere om
driftspuljerne, aktivitetspuljen og rådighedspuljen.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Puljeopslag: Jordemoder på arbejdspladsen

Formålet med puljen er at afprøve metoden 'Jordemoder på arbejdspladsen' med henblik på at forbedre de gravides arbejdsmiljø, reducere deres graviditetsbetingende sygefravær og forøge deres mulighed for at forblive i arbejde længst muligt under graviditeten. 
Ansøgningsfrist: Mandag den 16. november 2020 kl. 12.00
Læs mere om puljen

Puljeopslag: Afprøvning og udbredelse af nye digitale løsninger på sundhedsområdet

Der er nu mulighed for at søge om puljemidler til projekter som benytter den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet i udviklingen af nye fælles løsninger på tværs af sektorer, samt initiativer som afprøver, hvordan sundhedsfaglige arbejdsgange kan ændres, så de udnytter et samlet patientoverblik til at tilbyde bedre behandling.
Ansøgningsfrist: Fredag den 30. oktober 2020 kl. 23.59
Læs mere om puljen


Sidst opdateret 06-10-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |