Skip navigation


Puljer og satspuljeaftaler

Her på siden vil du kunne få et overblik over de ansøgningspuljer, som ministeriet administrerer. Du kan også finde oplysninger om ansøgningsfrister, ansøgningsmateriale, vejledninger, m.m.
Menupunkt kommunalreformen

Ministeriet administrerer en række puljemidler. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes oftest som ansøgningspuljer.

Udlodningsmidler
Læs mere om
driftspuljerne, aktivitetspuljen og rådighedspuljen.

Læs mere om satspuljen og se aftalerne 

Annoncering: Forskningsprojekt om behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani
Som led i ”Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani” af 2. november 2017 , er der i 2020 afsat 2,1 mio. kr. til et forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på bedste viden.

Forskningsprojektet skal være af maksimalt 12 måneders varighed (dvs. senest afsluttet ved udgangen af første kvartal 2022). Ministeriet forventer at tildele midlerne primo februar 2021.

Deadline: 18. december kl. 13.
Læs mere om projekt og udbud her

 


Sidst opdateret 19-11-2020

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |