Skip navigation


Det nationale stresspanel

Alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til et højt præstations- og arbejdspres er med til, at et stigende antal danskere er stressede.

Det er et alvorligt samfundsproblem, og derfor har regeringen nedsat et nationalt stresspanel, som skal komme med bud på løsninger. 

Panelet består af 10 eksperter, som i efteråret/vinteren 2018 skal afholde fire temamøder, hvor panelet skal diskutere emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge.

Panelet skal pege på i alt 12 tiltag, som afleveres til regeringen, og som forventes offentliggjort primo 2019. Tiltagene skal bl.a. pege på områder, hvor der mangler viden om stress, og indsatser målerettet forebyggelse og reduktion af stress. 


Invitation til at sende konkrete forslag

Det nationale Stresspanel inviterer til at indsende konkrete, prioriterede forslag til handlinger, der kan forebygge og reducere negativ stress. Stresspanelet har udsendt to invitationer:

  1. En bred invitation til eksperter, forskere og personligt berørte af stress. 

  2. En invitation rettet mod studerende på videregående uddannelser og øvrige interesserede. 

Konkrete forslag sendes til stresspanelet@sum.dk og sidste frist for indsendelse af forslag er den 23. november 2018 (bemærk at fristen for invitation 1 således er forlænget). 

Læs spørgsmål og svar: Hvordan bruges forslag sendt til Stresspanelet

Se film, hvor formand for Stresspanelet Anette Prehn opfordrer alle til at indsende forslag til panelet.  


Sidst opdateret 09-01-2019
Kontaktoplysinger:
Sekretariatet for stresspanelet
Christina Holton Moloney
Fuldmægtig
E-mail:
cho@sum.dk  
Tlf.: 72 26 95 10

Send konkrete forslag til panelet til:
E-mail:
stresspanelet@sum.dk

Stresspanelets temamøder 2018
1. temamøde (21. september)
Hvordan håndterer vi bedst stress
Se dagsorden (PDF)
 
2. temamøde (23. oktober)
Hvordan forebygger vi arbejdsrelateret stress, og hvordan skabes en god balance mellem arbejde og familieliv?

Se dagsorden (PDF)

3. temamøde (12. november)
Hvilken påvirkning har digitalisering og sociale medier?
Se dagsorden (PDF)

4. temamøde (3. december)
Hvorfor mistrives unge – er der opstået en perfekthedskultur?
 
Se dagsorden (PDF)

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055