Skip navigation  • Nyheder
|1
Ministrene

Sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V)
Ministerens CV

Ældreminister
Thyra Frank (LA)
Ministerens CV

LÆGEN SKAL TILBAGE TIL KERNEOPGAVEN

70 procent af alle praktiserende læger har lukket for tilgang og kan ikke tage imod nye patienter. Det vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby sætte en stopper for og vende udviklingen til det positive, så patienter i fremtiden kan være sikre på at...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen er blevet bedre
På et år er 18 ud af 33 målepunkter blevet bedre. Blandt andet lever kræft- og hjertepatienter længere.
Læs mere i ny rapport


Regeringen har nedsat et nationalt stresspanel
Panelet skal afholde fire møder og pege på i alt 12 tiltag til forebyggelse og reduktion af stress, som afleveres til regeringen primo 2019. Læs mere


National diabeteshandlingsplan
Fire pejlemærker er styrende for en ny diabeteshandlingsplan: Styrke forebyggelse, tidlig opsporing og målrette behandlingen.
Læs mere


En god og sikker start på livet
Fødselspakke sætter både fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på landets fødeafdelinger og oplevelsen for de gravide kvinder.
Læs mere


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055