Fra: 03-10-2018 til: 07-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Komiteen for SundhedsoplysningMail: Kontrakt mv. om sekretariatsbetjening af Partnerskabet Sammen om mental sundhed - permanent forankring02-10-20181601142711210
Hjørring KommuneSvar på spørgsmål vedr. værdighedspolitikken - pulje til en værdig ældrepleje02-10-20181601690711432
H. C. Andersen BørnehospitalSvar vedr. frist for afrapportering - Projekt om behandling af svært overvægtige børn02-10-20181602477711339
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Brev til regionerne vedr. takster og rammer for 2018 vedr. refusion af udgifter til vævstypebestemmelser af knoglemarvsdonorer04-10-20181603536713143
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering om høring over forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser (Tatoveringsfjernelsesloven)03-10-20181604285712029
 Afbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Fødevarestyrelsen03-10-20181701532712570
FødevarestyrelsenBeskikkelse af medlem til Det Nationale Antibiotikaråd - Fødevarestyrelsen03-10-20181701532712503
Styrelsen for Patientsikkerhed
Lægemiddelstyrelsen
Afgørelse vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. biosimilært lægemiddel02-10-20181701811711357
Lægemiddelindustriforeningen - LIFOpdateret brev til de slovakiske myndigheder vedr. lægemiddelprisreguleringen i Danmark02-10-20181702706711002
Odsherred KommuneAnmodning om tilbagebetaling af uforbrugte midler for 2017 vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af køkkener på plejecentre02-10-20181703219711253
SundhedsdatastyrelsenKommentar til referat for PRO Infrastruktur styregruppemøde d. 20. september 201805-10-20181704642714721
Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og JustitsvæsenSvar til Ligestillingsministeriet vedr. HIV-smittede MSM'ers (mænd der har sex med mænd) mulighed for at donere sæd02-10-20181705298710706
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Anmodning om indstilling af repræsentant til arbejdsgruppe for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker02-10-20181705314711181
Digitaliseringsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på bestilling vedr. lanceringsplan for sektorstrategier05-10-20181705769715063
Liquidminds
Sundhedsdatastyrelsen
Kvitterer for layouteksempel for strategi for cyber- og informationssikkerhed til styregruppemøde03-10-20181705769712391
Syd- og Sønderjyllands PolitiSvar på møde med Politidirektøren03-10-20181800018712027
SICPA SASvar på invitation: learn more about implementing independent tobacco track & trace solutions02-10-20181800019711487
CoagmentoSvar på forespørgsel på deltagelse i partidebat05-10-20181800019714073
Kenes GroupSvar på invitation: the World Hospital at Home Congress 201902-10-20181800019711519
Global Summit of WomenSvar på invitation til 2019 Global Summit of Women04-10-20181800019713583
Tyrkiets Ambassade i DanmarkSvar på invitation til Turkish Medical World Congress04-10-20181800019713646
FitforkidsForeløbigt svar på henvendelse om anmodning om møde03-10-20181800021712697
Danmarks Faste Repræsentation ved EuroparådetSvar på invitation til Pompidou Group Ministerial Conference02-10-20181800024711528
Syddansk UniversitetSvar på invitation til at tale på Konference om databaseret kvalitetsudvikling i almen praksis02-10-20181800024710603
Dansk Kiropraktor ForeningSvar på invitation til Faglig Kongres 201804-10-20181800024713658
Dansk MetalSvar på henvendelse om erhvervsuddannelserne05-10-20181800101705338
Danske HF & VUCSvar på henvendelse om VUC Syd05-10-20181800101714161
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om tab af erhvervsevne04-10-20181800110713560
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om orlov03-10-20181800110711895
VIVEBemærkninger til rapportudkast om hittebørn20-08-20181801059710621
Danske TandplejereSvar til Danske Tandplejere på henvendelse vedr. tandplejernes virksomhedsområde05-10-20181801979714203
KL
Danske Regioner
Opfølgning på arbejde om afdækning af barrierer i sammenhængende patientforløb05-10-20181802350715178
Statens Arkiver - RigsarkivetGodkendelse af tilbud på forundersøgelse vedr. aflevering af Diakonissestiftelsens sager03-10-20181802450712288
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6404-10-20181802507712969
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Baggrundsmateriale til møde vedr. World Economic Forum01-10-20181802910710925
 Svar på henvendelse vedr. betaling for døgnophold03-10-20181803036712233
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Hørringssvar og hørringsnotat vedr. L 6104-10-20181803619713000
Dansk SygeplejerådSvar til DSR vedr. Besøg 2018 - Sygehussamarbejdet - servicelogistik27-08-20181803641711902
Dansk SygeplejerådSvar til DSR vedr. Besøg 2018 - Sygehussamarbejdet - servicelogistik03-10-20181803641711904
TandlægeforeningenOpfølgende spm. til klagestatistik - forespørgsel om informationer mv. til brug for tandlægearbejdsgruppen05-10-20181803753714906
HjerteforeningenTil Hjerteforeningen: Mobilisering af patienter med hjertekarsygdomme til workshop02-10-20181804186711525
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6304-10-20181804374712980
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6604-10-20181804657712986
Region HovedstadenNyt Hospital Hvidovre - udbetaling til 3. kvartal 201828-06-20181804885712393
 Svar på din henvendelse vedr. bæltefikseringer04-10-20181804965713502
Stresspanelets deltagere
Udenrigsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Opsamling på møde i Det Nationale Stresspanel den 21. september 201803-10-20181805309712476
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6504-10-20181805334712990
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Hvidovre02-10-20181805345710536
Region HovedstadenRettelse: 1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Hvidovre02-10-20181805345710609
 Svar på henvendelse om personlig og praktisk hjælp05-10-20181805891714238
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 119804-10-20181806083713634
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 120004-10-20181806083713656
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 119904-10-20181806083713651
 Anmodning om borgerens postadresse til brug for svar på henvendelse om aktiv dødshjælp02-10-20181806197711098
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling for tolkebistand04-10-20181806490713569
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 201803-10-20181806543712242
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Det Nye Rigshospital, 1. kvartal 201803-10-20181806544712208
 Svar på henvendelse om Epipen04-10-20181806670713550
 Svar på henvendelse om fertilitetsbehandling04-10-20181807051713722
 Svar på henvendelse vedr. ventetid til konsultation hos hudlæge og fryseterapi05-10-20181807091714529
SundhedsstyrelsenSpørgsmål ifm. vejledning om kontrolforanstaltninger03-10-20181807135712411
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 137404-10-20181807196713563
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 137204-10-20181807202713464
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 137304-10-20181807202713471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
(20171) SUU alm. del - svar på spm. 136804-10-20181807223713584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
(20171) SUU alm. del - svar på spm. 136904-10-20181807223713598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 136603-10-20181807259712293
 Svar på henvendelse vedr. ulighed i sundhed14-09-20181807340694753
Danske Lungelægers OrganisationSvar på henvendelse vedr. anmodning om udsættelse af ændringer i tilskudsreglerne for medicin til patienter med KOL og astma05-10-20181807407715163
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSvar på henvendelse vedr. behandling af spiseforstyrrelser - herunder BED03-10-20181807409712498
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 142305-10-20181807473715307
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 141204-10-20181807511713609
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende autorisationsID03-10-20181807597712578
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del – svar på spm. 135202-10-20181807622711624
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 137904-10-20181807622714128
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 138004-10-20181807622714131
ForsvarsministerietSundheds- og Ældreministeriets bidrag vedr. indhentning af helbredsoplysninger til andre formål end behandling - sundhedslovens § 42 d03-10-20181807652711713
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse vedr. opkvalificering af plejehjemspersonale ift. medicinadministration03-10-20181807750712169
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile04-10-20181807811713600
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. ensomhed blandt ældre03-10-20181807913711812
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse vedr. viden om demens03-10-20181807923711861
Ministry of Health of SloveniaBrev til Sloveniens nye sundhedsminister01-10-20181807957709520
Ministry of Health of SloveniaBrev til Sloveniens afgående sundhedsminister02-10-20181807957711254
Styrelsen for PatientklagerVideresender henvendelse til STPK vedr. autorisationslovens §§ 17 og 7503-10-20181808054712179
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning på patienter med KOL og diabetes i almen praksis04-10-20181808118713732
LægemiddelstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse om godkendelse af og bivirkninger ved psykofarmaka - til videre foranstaltning05-10-20181808180714973
 Orientering til borger om, at henvendelse om godkendelse af psykofarmaka er oversendt til Lægemiddelstyrelsen05-10-20181808180714993