Fra: 02-10-2018 til: 02-10-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandBekræftelse på modtagelse af ansøgning om pulje til etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark01-10-2018SJ-STD-SUMLLU709451
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: besvarer spørgsmål til revideret budget til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-10-20181605332710940
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: angående revideret budget til projektnr. 65242 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-10-20181605332710850
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Muusmann
Resumé af 7. møde i følgegruppen for Sikkert Patientflow den 18. september 201802-10-20181610422711110
OverlægeforeningenTil Lægeforeningen: Anmodning om indstilling af repræsentant til arbejdsgruppe for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker02-10-20181705314711172
Region NordjyllandTil Region Nordjylland: Anmodning om indstilling af repræsentant til arbejdsgruppe for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker02-10-20181705314711177
Region SjællandTil Region Sjælland: Anmodning om indstilling af repræsentant til arbejdsgruppe for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker02-10-20181705314711189
Region MidtjyllandTil Region Midtjylland: Anmodning om indstilling af repræsentant til arbejdsgruppe for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker02-10-20181705314711193
 Orientering om puljen til patienter med skader som følge af lægemidlet thalidomid28-09-20181707237708852
Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)Svar på invitation til åbning af konference om registerforskning og big data02-10-20181800024710871
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøgSvar på invitation til at tale på Årskonference02-10-20181800024710717
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om hjælp til handicappet02-10-20181800110711448
BeskæftigelsesministerietOversendelse af henvendelse om gensidig forsørgerpligt02-10-20181800110711509
FinansministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. forslag til innovative processor i sundhedssektoren/stillingsforslag02-10-20181800110711213
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om Tibet02-10-20181800110710610
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om arbejdsskade02-10-20181800110710828
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om bosteder02-10-20181800110710755
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om bemærkninger til informationsmateriale om økonomisk støtte ved køb af medicin02-10-20181801078711122
KLTil KL: Mobilisering af forløbskoordinatorer til workshop02-10-20181804186711537
LungeforeningenTil Lungeforeningen: Mobilisering af patienter med lungesygdomme til workshop02-10-20181804186711523
DiabetesforeningenTil Diabetesforeningen: Mobilisering af patienter med type-2 diabetes til workshop02-10-20181804186711521
Region Hovedstaden1. kvartalsrapport 2018 vedr. Nyt Hospital Herlev01-10-20181805344710009
 Bemærkninger vedr. konkrete forslag til stresspanelet01-10-20181805700709442
Healthcare DenmarkSvar vedr. forespørgsel på oplæg onsdag den 5. december kl. 10.15-11.30 for high-level delegation fra Frankrig28-09-20181806781707869
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 144902-10-20181806817711414
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Berigtigelse af svar på spm. 128002-10-20181806831711289
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Berigtigelse af svar på spm. 128102-10-20181806831711300
LægemiddelstyrelsenSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. negativlisten02-10-20181806905710520
Dansk Folkeoplysnings SamrådSvar på henvendelse vedr. regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed01-10-20181806939710250
Uddannelses- og ForskningsministerietBemærkninger vedr. indstilling af nyt medlem til Danmarks Innovationsfonds bestyrelse01-10-20181807072709461
 Svar vedr. dispensation om børne- og ungdomspsykiater02-10-20181807128711070
 Mail: uddybende beskrivelse af borgerhenvendelse vedr. idéer ift. recovery på psykiatriområdet01-10-20181807612709817
 Svar på henvendelse ang. referater fra kontaktudvalgsmøder 1965-197902-10-20181807743711062
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 145802-10-20181807925710825
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 145902-10-20181807930710901
 Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt vedr. henvendelser om ALS01-10-20181807968710129
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af henvendelse vedr. godkendelse af medhjælp til kosmetisk behandling02-10-20181807980710644
 Mail til borger ang. oversendelse af henvendelse vedr. godkendelse af medhjælp til kosmetisk behandling med fillers02-10-20181807980710627
 Svar på henvendelse vedr. HPV vaccination til drenge02-10-20181807981711407