Fra: 08-11-2018 til: 08-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietBSM anmoder SUM om at svare tysk kollega fra ISG angående SPC's arbejde med udviklingen af Long Term Care indikatorer08-11-20181600786744276
Danske FysioterapeuterIndstilling fra Danske Fysioterapeuter til Det Rådgivende Praksisudvalg08-11-20181602906745015
CivilstyrelsenNotits om release af Lex Dania produktion ver. 4.8.1.006-11-20181605527744734
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: revideret budget til godkendelse til projektnr. 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.07-11-20181608001744291
Lejre KommuneLejre Kommune: ønsker ændring i budget til projektnr. 68442 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-11-20181608023744732
Aarhus UniversitetshospitalJustering af budget (Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen ved hjælp af PRO - sags nr.: 1609208)08-11-20181609208744899
 Henvendelse til ældreministeren fra journaliststuderende vedr. fattige ældre minoriteter i Danmark07-11-20181800065743748
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. oplevelser med Flextrafik04-11-20181800110740698
 Skoleelever fremsender til ældreministeren en ide til at forbedre ældres hverdag06-11-20181800119742215
 Henvendelse fra studerende om kommentar til rekonstruktioner af jomfruhinden08-11-20181800119744823
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. samfundet og overvægtige07-11-20181800119743857
MedComTilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis - acceptskrivelse07-11-20181802054744645
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet den 23/10-2018 i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg08-11-20181803523744740
VIVEVedr. oplæg fra Vive - Vedr. Forespørgsel om muligheden for oplæg ifm sundhedsministerens møde med aftalepartierne om tandplejeordninger07-11-20181803753744882
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Bemærkninger til foranalyse for konceptualisering af sundhedsdatasandkasser05-11-20181806667744210
SkatteministerietBidrag fra SKM til spørgsmål om børne- og ungeydelse for dansker i Tyskland08-11-20181807542744571
KMDOprettelse af Sundhedsministeriet i projektrum på KMD's Kundenet.26-10-20181807661744767
PatienterstatningenVejledning om udbetaling af erstatningsbeløb08-11-20181807769744784
 Borgerhenvendelse - access to digital medical record after deregistering07-10-20181808378715704
 Brev til sundhedsministeren vedr. egetbidraget i Klage- og Erstatningsloven03-11-20181808424742623
 Borgerhenvendelse - vil gerne anke sin sag vedr. tvangsmedicinering04-10-20181808441713322
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - rykker for svar på henvendelse vedr. vederlagsfri lægeskift04-11-20181809123740576
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. opbakning til læge05-11-20181809254740611
 Borgerhenvendelse: skoleelever vil gerne stille sundhedsministeren spørgsmål omkring medicinsk cannabis.04-11-20181809290740706
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 122 (S)06-11-20181809292743337
 Henvendelse fra national Videnscenter for Demens om indikatorer til monitorering af nationale mål - demens05-11-20181809297744047
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 123 (S)07-11-20181809301743567
PolitikenAnmodning om aktindsigt fra Politiken i, hvor mange penge ministeren har brugt på at indrette sit kontor08-11-20181809316744424
DR Nyheder Danmarks RadioAnmodning om aktindsigt fra DR i udgifter til indretning af ministerkontorer08-11-20181809318744771
Styrelsen for PatientsikkerhedBesvarelse af klage over sagsbehandlingstid07-11-20181809321743854