Fra: 06-11-2018 til: 06-11-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
CABIInvitation til stresspanelet til stress konference01-11-2018SJ-STD-DEPCHO739707
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 114 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMLFI741734
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 116 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMLFI741736
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 117 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMLFI741737
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 118 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMLFI741738
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 115 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMLFI741735
 Henvendelse til ældreministeren vedr. affredning af tre fredede grønne områder i København05-11-2018SJ-STD-SUMLLU742154
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 110 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741729
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 113 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741732
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 107 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741726
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 112 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741731
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 111 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741730
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 108 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741727
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 109 (S)05-11-2018SJ-STD-SUMMPE741728
 Borgerhenvendelse vedr. behandling i sundhedsvæsenet02-11-20181601336739134
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i oktober 2018.05-11-20181601560740908
Nationalt Videnscenter for DemensNationalt Videnscenter for Demens - Initiativ 1 - anmodning om forlængelse af projektperiode05-11-20181604063741622
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse - dagsorden og bilag til møde den 20. november 13:00-15:00 i Følgegruppen for Inspektorordningen06-11-20181604904743015
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 28. september 2018 på Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.05-11-20181604904742046
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 27. september 2018 på Patologisk Institut, Hjørring.05-11-20181604904742043
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: ønsker ændring i budget til projektnr. 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.05-11-20181608001742044
VIVEVIVE bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018 - dagsorden og materiale05-11-20181609091742337
OUH Odense universitetshospitalAfrapportering og evaluering af pulje vedr. PRO (Patientrapporterede oplysninger) - projekt 201622-10-20181609219739101
Folketinget ChristiansborgB 28 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose06-11-2018SJ-STD-DEPANFR742796
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. betaling for uddannelse til sundhedsplejerske02-11-2018SJ-STD-DEPANFR739669
Jammerbugt KommuneYderligere spørgsmål fra Jammerbugt Kommune - Udstedelse af bekendtgørelse om lægevalg02-11-20181701571741534
Helse- og OmsorgsdepartementetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fælles nordisk tænketank04-09-20181704581686079
Nørrebro TeaterInvitation til sundhedsministeren til premiere på TIL VERDENS ENDE på Nørrebro Teater05-11-20181800018742487
Europa-HusetInvitation til konference i anledning af 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig02-11-20181800018740480
 Sundhedsministeren inviteres til udstillingen Salonen02-11-20181800018740694
Syddansk UniversitetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. åbning af international konference om fodbold og sundhedsfremme05-11-20181800019742322
Yngre LægerSundhedsministeren anmodes om at bidrage med en kort video i forbindelse med, at Yngre Lægers formand fratræder05-11-20181800019741362
Odense UniversitetshospitalMinisteren inviteres til at holde oplæg på årsmøde - Gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer 2018 - ”Politikerne, lægerne og industrien”05-11-20181800024741842
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenÆldreministeren inviteres til "UAE National day" 29. november 201805-11-20181800066741371
Radio-CanadaØnsker at interviewe sundhedsministeren i næste uge vedr. cannabis06-11-20181800101742905
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. affredning af tre fredede grønne områder i København05-11-20181800101742494
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. folkepensionen05-11-20181800110742149
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om manglende transportrefusion for medicinstuderende i obligatoriske praktikophold06-11-20181800110742831
 Studerende ønsker interview med sundhedsministeren i forbindelse med bachelorprojekt05-11-20181800119741832
 Journaliststuderende ønsker telefoninterview med sundhedsministeren vedr. BED06-11-20181800119742888
 Studerende anmoder om en kommentar fra sundhedsministeren om unge og snus05-11-20181800119742309
Egedal KommuneFælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og bedre bemanding 2019 - Egedal Kommune06-11-20181800770742953
Greve KommuneFælles redegørelse fra Greve Kommune vedr. anvendelse af midler til bedre bemanding og en værdig ældrepleje i 201902-11-20181800789739365
Struer KommuneRedegørelse for anvendelse af 2019-midler vedr. en bedre bemanding i ældreplejen - Struer Kommune05-11-20181800854741127
Aarhus KommuneRedegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden og midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 201906-11-20181800871742332
MedComBemærkninger vedr. tilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis05-11-20181802054741136
MedComSpørgsmål vedr. tilsagnsbrev til MedCom vedr. forløbsplaner i almen praksis03-11-20181802054740990
MedComMateriale til PLO og DR vedr. udpegning af deltagere i den lægefaglige gruppe for lænderygpatienter - digitale forløbsplaner02-11-20181802054741032
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOpfølgning på møde om ydernumre05-11-20181803176742625
 Takker for svar vedr. pillepas og fremsender kommentarer20-06-20181803583642469
FarmakonomforeningenHenvendelse vedr. spørgsmålet om autorisation06-09-20181804374687702
Folketinget ChristiansborgSUU L 63 - spm. 23 med svarfrist 09-11 (S)06-11-20181804374742942
 Takker for svar på henvendelse vedr. IV-behandling i hjemmet02-11-20181804514739660
 Borgerhenvendelse vedr. pillepas28-05-20181804704622279
 Borgerhenvendelse vedr. medicin og udlandsrejse03-06-20181804704627732
Folketinget ChristiansborgSUU L 65 - spm. 8 med svarfrist 09-11 (S)06-11-20181805334742940
Vejle KommuneFremsender udbetalingsanmodning (tilskud til samtalecykler)06-11-20181805506742194
Center for Sund DigitaliseringTilbagemelding vedr. oplæg til Stresspanelets møde den 12. november 201805-11-20181805507740810
 Forslag til Stresspanelets 3. temamøde05-11-20181805507740659
 Orientering vedr. 4. møde i Stresspanelet04-11-20181805525740581
 Henvendelse om forebyggelse af mobning, chikane og stress - Forslag til Stresspanelet02-11-20181805700741412
Den norske tandlegeforeningKlage over afslag på tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge12-07-20181805962659563
Patientforeningen HAE DanmarkRegnskab fra Hae , udlodningsmidlerne 2018.04-11-20181805984740869
 Borgerhenvendelse vedr. medicinpas til dyr03-08-20181806099663408
 Borgerhenvendelse vedr. fertilitetsbehandling23-08-20181806833676966
Danske RegionerNy orientering om forsinkelse af bidrag til alm. del - spm. 5505-11-20181807045741551
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. selvbetaling af fertilitetsbehandling01-09-20181807051683348
Norske HelsedirektoratForspørgsel vedr. svar på henvendelse om dansk lovgivning og mulighed for at oversende personoplysninger fra danske donorer til Norge02-10-20181807342741522
Center for Mindfullness i SkolenSvar på forespørgsel fra Det nationale stresspanel01-11-20181807523740747
DentalMæglerneAnmodning om aktindsigt: Forsikringstegning for patientforsikring vedr. tandlæger - rykker for svar27-09-20181807681707986
Charlottenlund TandplejerklinikHenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af caries med forebyggende behandling26-09-20181808007706737
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriHenvendelse til sundhedsministeren om afskaffelse af de gule papirer31-10-20181808029737620
 Borgerhenvendelse - vil gerne støtte, at der kommer en ny lov om lægers pligt til at journalføre på lige fod med almindelige journalføringsregler14-09-20181808053695596
 Borgerhenvendelse vedr. lægemidlet Prolaktin27-09-20181808098717006
 Borgerhenvendelse vedr. lægemidlet Prolaktin27-09-20181808098717005
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forespørger til lovforslag vedr. akupunkturbehandlinger25-10-20181808178731018
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslag om akupunktur på brystkassen03-10-20181808178712133
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lovforslaget om at gøre akupunktur i brystkassen lægeforbeholdt22-10-20181808178727192
Cryos International DenmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. bedre forhold for barnløse01-10-20181808204710067
Morsø KommuneHenvendelse fra Morsø Kommune vedr. indberetning af særlige regnskabsoplysninger13-03-20181808380741555
Slagelse KommuneHenvendelse fra Slagelse kommune ang. kommunernes indberetning af særlige regnskabsoplysninger - §83a05-03-20181808380741540
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Svar på udskydning af tidsfrist vedr. aktindsigt om off-label brug af lægemidler03-11-20181808860740632
Region HovedstadenSvar på invitation til kaffemøde i stedet for grand opening of Nordic Health Lab, 29th October 201829-10-20181808873740835
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedrørende uvirksom medicin20-10-20181808881725725
 Klage over afgørelse om autorisation01-11-20181808897740861
Center for CybersikkerhedHØRING: Samlet besvarelse til Kommissionen vedr. operatører af væsentlige tjenester i regi af NIS-direktivet05-11-20181809143740712
Region MidtjyllandForøgelse af reserver vedr. Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) - udkast til brev fra Region Midt30-06-20181809161741479
Radio24syvAnmodning om aktindsigt i udgifter til indretning af sundhedsministerens ministerkontor05-11-20181809176741023
Radio24syvAnmodning om aktindsigt i ministeriets udgifter til indretning af ældreministeriens kontor06-11-20181809176742951
Independent Reporting Mechanism Open Government PartnershipHenvendelse vedr. møde om evaluering af Open Government Partnership-handlingsplan19-10-20181809182741485
DigitaliseringsstyrelsenOrientering vedr. Open Government Partnership, Independent Reporting Mechanism-evaluering18-10-20181809182741473
Forbrugerrådet TænkForbrugerrådet - Vedr. møde om tandlægepriser28-09-20181809191741814
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 106 (S)05-11-20181809209741724
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 119 (Æ)05-11-20181809219741720
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 120 (S)05-11-20181809226741740
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 104 (S)05-11-20181809231741722
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 103 (S)05-11-20181809231741721
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 102 (S)05-11-20181809231741718