Fra: 28-03-2018 til: 02-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
3F - Fagligt Fælles ForbundEvaluering og afslutning af projekt Sammen står vi stærkt28-03-20181601260577914
 Borgerhenvendelse: klager over forskellige forløb i sundhedsvæsenet26-03-20181601336577010
Statens Institut for FolkesundhedSlutrapport for projektet ”Partnerskabet omkring Act-Belong-Commit”.28-03-20181601444577801
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med lægeklinik26-03-2018SJ-STD-DEPKFB576404
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune - afrapportering for 2017 til projektnr. 68437 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-03-20181608016577754
SundhedsdatastyrelsenSvar fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. måling af antal belagte pladser29-11-20171704696577431
Danske RegionerBemærkninger fra Danske Regioner angående monitoreringsaftalen og målepunkter01-12-20171704696577440
SundhedsdatastyrelsenSvar fra Sundhedsdatastyrelsen vedr. måling af belægningsprocent og antal belagte pladser - Monitorering af særlige pladser i psykiatrien11-01-20181704696577469
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens bidrag til net- og informationssystemer - bekendtgørelse22-03-20181707515574907
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 76928-03-2018SJ-STD-DEPBBE578055
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 spm 6027-03-2018SJ-STD-DEPBBE578053
Europa-KommissionenInvitation to the “EU Digital and Innovation Week" on 25-27 June 2018 in Sofia27-03-20181800018577628
Novo Nordisk A/SInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i World Health Assembly arrangement den 24. maj 201827-03-20181800019577649
 Borgerhenvendelse - opfordring: Skriv børns rettigheder ind i dansk lov27-03-20181800101577648
 Who is political responsible for the Danish Medicine Agency?17-12-20171800886504986
 Kommunikation med journalist vedr. udsættelse af svarfrist på anmodning om aktindsigt i ansøgninger fra pulje til bedre mad23-03-20181802715576368
 Borgerhenvendelse vedr. særbehandling af ambassadørs pårørende02-03-20181802807555273
 Borgerhenvendelse - om handicap og psykisk sygdom16-03-20181802812568988
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietKvittering fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for SUMs overtagelse af henvendelse vedr. stråling og eloverfølsomhed13-03-20181802813565535
 Borgerhenvendelse med klage over tandskadeankenævnet22-03-20181802826574409
 Borgerhenvendelse - klage over hjemmehjælper16-03-20181802828569137
 Borgerhenvendelse - fremsender kopi af lægeerklæring06-03-20181802828558803
 Klage over hjemmeplejen28-03-20181802828577752
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling på tandydelser22-02-20181802829548913