Fra: 11-01-2018 til: 11-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Tønder KommuneVedr. manglende regnskab: Tønder Kommune (1601868): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2015, 1. udmøntningsrunde11-01-20181601868518332
Det Sociale NetværkAfrapportering - psykiatritopmøde10-01-20181602763517099
Dragør KommuneDragør Kommune godkendelse af budget for 2018 til projektnr. 68405 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.11-01-20181607982518615
 Svar på julehilsen til ministeren med invitation til stegt flæsk 21. marts 201811-01-20181610726518286
Dansk StandardKvittering for modtagelse af afrapportering vedr. Dansk Standards bevilling for 201711-01-20181610760518323
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens tilsagnsskrivelse for 2018 til aktivitet i handlingsplan om lægemiddelkontrol.11-01-20181702951518342
LægemiddelstyrelsenLægemiddelstyrelsens tilsagnsskrivelse for 2018 til aktivitet i handlingsplan om lægemiddelovervågning.11-01-20181702951518340
Rebild KommunePulje til forebyggelse af genindlæggelser - genopslag11-01-20181706242518458
Region HovedstadenRegion Hovedstaden regnskab til projektnr. 65401 til Shared Care projektet i 2016.11-01-20181706353518387
 Svar på henvendelse af d. 3. januar 2018 - vedr. læbeganespalteoperationer10-01-20181706648517330
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Socialchefer i Danmark
FOA - Fag og Arbejde
KL
Kost & Ernæringsforbundet
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Ældre Sagen
Høringsliste. Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet11-01-20181707253518676
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Socialchefer i Danmark
FOA - Fag og Arbejde
KL
Kost & Ernæringsforbundet
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Ældre Sagen
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet) - Frist den 8. februar 2018 kl. 1211-01-20181707253518673
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om social service - Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet11-01-20181707253518699
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Socialchefer i Danmark
FOA - Fag og Arbejde
KL
Kost & Ernæringsforbundet
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Ældre Sagen
Høringsbrev. Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet11-01-20181707253518675
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation som sygeplejerske11-01-20181707450518097
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518935
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518933
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518931
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518929
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518969
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518967
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518965
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518963
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518955
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518953
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518961
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518957
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518951
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518949
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518947
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518945
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518937
 Svar på henvendelse vedr. Svendborg-sagen11-01-20181707654518939
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på din henvendelse vedr. udenlandske lægers sprogkompetencer11-01-20181708107518080
SundhedsstyrelsenSST deltagelse i PRO til tidlig opsporing i kommunerne11-01-20181708244518803
NeuropatiforeningenMøde med Sundheds- og Ældreministeriet d. 11. januar fra 10:00-11:00.10-01-20181708300516922
Danske RegionerCirkulære 2018 (SAP) - faglig høring.10-01-20181708405517151
BeskæftigelsesministerietErhvervsrettede EU-direktiver implementeret ved lov, bekendtgørelse eller cirkulære i perioden 1. januar 2011 til 26. september 201711-01-20181708640518346
Ishøj KommuneSvar på henvendelse vedr. etablering af lægecenter i Ishøj10-01-20181708649517448
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering om høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (plejehjemsportal) (1708759)10-01-20181708759517999
Folketingets LovsekretariatEndeligt Svar på spm. S 24810-01-20181708810516966
Folketingets LovsekretariatEndeligt Svar på spm. S 24710-01-20181708810516965
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOversendelsesbrev til SUU - § 20 spm 247-24810-01-20181708810517263
Kræftens BekæmpelseInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518907
KLInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518923
Danske RegionerInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518921
 Invitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518905
FOA - Fag og ArbejdeInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518903
Aalborg UniversitetInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518886
Syddansk UniversitetInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518888
Aarhus UniversitetInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518890
LægeforeningenInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518895
Dansk SygeplejerådInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518901
OUH Odense universitetshospitalInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518925
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518912
Danske PatienterInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518914
Danske RegionerInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518916
Danske RegionerInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518918
VIVEInvitation til styringseftersynsdag 23. januar 201811-01-20181709168518761
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 34011-01-20181709438518523
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 33010-01-20181800003518211
Dansk Jødisk MuseumSvar på invitationen til Auschwitzdagen11-01-20181800018518294
Den franske ambassade i DanmarkSvar på invitation til nytårsreception11-01-20181800018519019
Kræftens BekæmpelseSvar på invitation til World Cancer Day den 4. februar 201811-01-20181800019517984
SundhedsstyrelsenSvar på invitation til Årsmøde i Sundhedsstyrelsens Inspektorordning11-01-20181800024519025
Dansk Psykolog ForeningForeløbigt svar på invitation til generalforsamling11-01-20181800024519020
Dansk SygeplejerådForeløbigt svar på invitation til kongres11-01-20181800024519007
Region SjællandSvar på invitation til at holde indlæg på Sundhedspolitisk konference11-01-20181800024518272
SundhedsstyrelsenSvar på invitation til konference11-01-20181800024517982
Trygfonden
Kræftens Bekæmpelse
Svar på invitation til konferencen How to achieve the tobacco-free vision in Denmark by 203011-01-20181800024518022
 Svar på henvendelse vedr. arbejdsmiljø i det danske sundhedsvæsen11-01-20181800058518927
Dansk Jødisk MuseumSvar på invitation til Auschwitzdagen 27. januar11-01-20181800066518273
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. forsinket udbetaling af ældrecheck 201811-01-20181800110518385
Undervisningsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Oversendelse af høringssvar vedr. den politiske aftale om stærke dagtilbud- alle børn skal med i fællesskabet fra Landssammenslutningen af foreninger for selvstændige børnepassere11-01-20181800110519028
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om fyrværkeri11-01-20181800110519046
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. arbejdsskadesag10-01-20181800110517827
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra skoleelever vedr. interview til skoleprojekt om ældre og pension11-01-20181800119518201
Høje-Taastrup KommuneSvar på henvendelse vedr. spm. om klageinstans10-01-20181800171517427
 Svar på henvendelse vedr. behandling i sundhedsvæsenet11-01-20181800193518855
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse af d. 3. januar - vedr. baby-luger10-01-20181800233517089
 The Ministry of Health has forwarded you e-mail to the competent institution11-01-20181800343518146
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. gebyr for førstehjælpsvagter11-01-20181800346518236
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse vedr. gebyr for førstehjælpsvagter til styrelsens videre foranstaltning11-01-20181800346518219