Fra: 04-01-2018 til: 04-01-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Kræftens BekæmpelseRegnskab forsinket - vedr. Samskabelse, Unge og Alkohol03-01-20181601447511631
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAfslutning af projektet Søskendeindsats LMS - projektnr. 23501.04-01-20181601553513023
SpillemyndighedenVedr. møde i netværk om Spilafhængighed04-01-20181606656513519
Tårnby KommuneTårnby Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68416 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-01-20181607993513303
Fredericia KommuneFredericia Kommune godkendelse af revideret budget til projektnr. 68466 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-01-20181608044513128
Vejle KommuneVejle Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68468 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-01-20181608046512993
PsykiatriFondenVedr.: Indkaldelse til følgegruppemøde i Mind My Mind torsdag d. 17. maj 201804-01-20181608098513371
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af årsrapport 2017 vedr. antibiotika- og resistenspulje04-01-20181608956513155
 Kvittering for modtagelse af statusrapport "Bedre diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner på plejehjem"04-01-20181608960512997
Gentofte KommuneGodkendelse af regnskab + afrapportering - puljen til demensboliger03-01-20181611307512441
Dansk SygeplejerådSvar DSR vedr Status på handleplan for den ældremedicinske patient04-01-20181701019513104
 Orientering og evt. kommentering af analyse af sammenhængende velfærdsforløb for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug04-01-20181702897513116
 Initiativ 7: Behandling af patienter med misbrug of psykisk lidelser skal samles i regionerne04-01-20181702897513336
Danmarks ApotekerforeningDelvist afslag på aktindsigt - vedr. Gazelle Online Apotek og Web-apo ApS03-01-20181705657511648
Skive KommuneSpørgsmål om lægehjælp ift. beboer på udrejsecenter03-01-20181707113511845
 Anmodning om eventuelle bemærkninger (partshøring) i klagesag vedr. autorisation04-01-20181708118513512
 Orientering: Ombudsmanden åbner en myndighedsguide08-11-20171708154512806
 Krav til information - informeret samtykke04-01-20181708249512857
FjordstjernenSvar på henvendelse om handlemuligheder - friplejeboliger03-01-20181708472512128
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 304-01-20181708556513170
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 404-01-20181708556513172
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 504-01-20181708556513174
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 604-01-20181708556513177
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 1004-01-20181708556513206
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 1104-01-20181708556513208
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 904-01-20181708556513198
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 804-01-20181708556513187
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 704-01-20181708556513184
 Svar vedr. klage over afg. om refusion af udgifter til sygehusbehandling i Sverige03-01-20181708562511874
 Svar på henvendelse vedr. reglerne for lægevalg04-01-20181708584513156
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rygning04-01-20181708641512986
 Vedr. aktindsigt - IBM Watson03-01-20181708695511974
 Svar på henvendelse vedr. antimikrobielle stoffer i landbrugsdyr og forhandlingerne om veterinærlægemiddelforordningen.04-01-20181708704513655
 Svar på henvendelse om frigivelsen af cannabis på forsøgsbasis04-01-20181709031513271
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 30904-01-20181709033513086
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29503-01-20181709039512674
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29603-01-20181709039512679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29403-01-20181709039512668
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 29303-01-20181709039512663
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Christian Rabjerg Madsen
SUU alm. del - svar på spm. 30203-01-20181709087512692
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 30103-01-20181709089512686
Børne- og SocialministerietMinisterbesvarelse af spørgsmål om § 11804-01-20181709095513017
 Svar på henvendelse om behandling04-01-20181709206513253
 Besvarelse af spørgsmål om plejevederlag til pasning af døende04-01-20181709276513052
 Videresendelse af svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. visitator og forstander03-01-20181709417511814
Landsforeningen HPV-BivirkningsramteSvar på henvendelse vedr. behandling af børn, der er blevet syge efter HPV-vaccination04-01-20181709420513494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 32004-01-20181709425513215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 31804-01-20181709425513211
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - svar på spm. 31904-01-20181709425513213
KLForeløbigt svar på invitation til Social- og Sundhedspolitisk Forum 201804-01-20181800024513557
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 35604-01-20181800039513309
 Vedr. betaling for visse sundhedstjenester mv.19-12-20171800060511851
KLAR AdvokaterForeløbigt svar vedr. aktindsigt - sag om status som frivalgshospital03-01-20181800061511857
Danske RegionerBorgerhenvendelse vedr. visning af laboratoriesvar på sundhed.dk i realtid.04-01-20181800073513166
Rigshospitalet - BlegdamsvejSUM orienterer om videreformidling til rette medarbejder - spm. vedr. livstestamente03-01-20181800082512143
Børne- og SocialministerietTIl SM T.O. Anbefalinger fra det første Nordiske Ungepsykiatritopmøde04-01-20181800084513285
UndervisningsministerietTil UVM t.o. Anbefalinger fra det første Nordiske Ungepsykiatritopmøde04-01-20181800084513288
BeskæftigelsesministerietAng. overtagelse af borgerbrev om blodmålinger04-01-20181800110513539
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
HØRING: Undersøgelse af danske myndigheders behov for Galileo's Public Regulated Service (PRS) - frist 19. januar 201804-01-20181800116512861
SundhedsstyrelsenTil SST vedr. evaluering Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser04-01-20181800137513392
 Svar på borgerhenvendelse om cannabis04-01-20181800153513741