Fra: 09-01-2018 til: 09-01-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SocialstyrelsenKopi af svar - foreslår møde omkring klinisk sexologiske udredninger af udviklingshæmmede22-12-2017SJ-STD-SUMLLU509912
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 381 til sundhedsministeren08-01-2018SJ-STD-SUMMPE516322
 Henvendelse til ældreministeren med anmodning om interview04-12-20171600710492902
DiabetesforeningenSpørgsmål om krav til afrapportering af partnerskabsprojekt - Type 2-diabetes i familien08-01-20181601456515180
DiabetesforeningenVedr. Krav til afrapportering af partnerskabsprojekt - Type 2-diabetes i familien08-01-20181601456515195
Kalundborg KommuneSvar fra Kalundborg Kommune - Disponering af værdighedsmidler 2018 + overførsel fra 201703-01-20181601712515557
 Borgerbrev - Eurparådet + diverse17-12-20171603459504315
Region HovedstadenStatus på Sociolanceprojektets anden projektperiode, Sundheds- og Ældreministeriets sagsnr. 160459030-11-20171604590515276
Tønder KommuneTønder Kommune angående overførsel af midler til 2018 til projektnr. 65231 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.09-01-20181605211516065
Mariagerfjord KommuneRegnskabskema - Universal - Klippekort21-12-20171606885515434
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. tilladelse til at apoteker må ordinere medicin04-01-2018SJ-STD-DEPLINB513946
 Henvendelse til sundhedsministeren - vigtige oplysninger om AIDS06-12-2017SJ-STD-DEPLINB496295
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. tilladelse til at apoteker må ordinere medicin04-01-2018SJ-STD-DEPLINB513860
 Betaling af fødselshjælp (familiesammeføring)08-01-20181608559515399
 Borgerhenvendelse - vedr. betaling af fødselshjælp i forbindelse med familiesammenføring13-12-20171608559502273
Aarhus KommuneKorrekt version - midtvejsevaluering - vedr. det gode måltid for ældre08-01-20181608774515377
Aarhus KommuneForkert Midtvejsevaluering Aarhus Kommune - vedr. det gode måltid for ældre08-01-20181608774515375
Foreningen for Falun Dafa i DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om resolution til at stoppe Kinas statsdrevne mord på samvittighedsfanger i efterspørgslen for deres vitale organer06-12-20171610175496883
 Borgerhenvendelse - har klaget til regionen uden resultat - vedr. diabetesbehandling04-01-20181700328513093
Folketingets OmbudsmandFOB takker for underretning og meddeler at de ikke foretager sig mere i sagen vedr. skærpet tilsyn04-01-20181701480513805
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder16-12-2017SJ-STD-DEPIKR504307
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder17-12-2017SJ-STD-DEPIKR504321
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder17-12-2017SJ-STD-DEPIKR504322
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder13-12-2017SJ-STD-DEPIKR502962
Næstved KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 208-09-20171703217516461
Næstved KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 320-11-20171703217516463
Danske RegionerDR vil undersøge om der kan findes midler til dækning af moms i FAM-analyse08-01-20181704514516010
SundhedsstyrelsenDeltagere i morgen på studiebesøg fra Sundhedsstyrelsen08-01-20181704514516052
Danske RegionerSvar til sundhedsministeren vedr. etablering af nye særlige pladser i psykiatrien29-11-2017SJ-STD-DEPTBF490669
Region HovedstadenRegion Hovedstaden regnskab for 2016 til projektnr. 65401 til Shared Care projektet.09-01-20181706353516380
Folketingets OmbudsmandVedr. Amgros I/S´s valg af leverandør af knoglemarv29-08-20171706811420747
SundhedsstyrelsenSvar vedr. bestilling - Vurdering af ansøgninger om behandling af ludomani 201808-01-20181707192514849
 Rykker for svar på henvendelse af 26. november 2017 vedr. autorisation08-01-20181707451515661
 One health EJP - Kick Off meeting - Registration08-01-20181707559515331
 Henvendelse til sundhedsministeren - skal læger følge reglerne eller tage sig af patienters behandling og pleje?23-10-20171707654459464
 Henvendelse til sundhedsministeren - skal læger følge reglerne eller tage sig af patienternes behandling og pleje?23-10-20171707654459475
 Henvendelse til sundhedsministeren om arbejdsmiljøet hos sundhedspersonalet01-11-20171707654466691
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - venter på ministerens stillingtagen til Svendborgsagen11-11-20171707654474983
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren22-10-20171707654457949
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren22-10-20171707654457954
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren22-10-20171707654457957
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren22-10-20171707654457958
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren22-10-20171707654457961
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren23-10-20171707654457962
 Henvendelse til sundhedsministeren om ansvarsplacering i sundhedssektoren23-10-20171707654457965
 Henvendelse til sundhedsministeren som straks bør reagere på Svendborg-sagen28-10-20171707654463811
 Henvendelse til sundhedsministeren som straks bør reagere på Svendborg sagen.28-10-20171707654463812
 Henvendelse til sundhedsministeren angående udspil om penge til syge børns familier kontra Svendborg sagen28-10-20171707654463826
 Henvendelse til sundhedsministeren fra overlæge vedr. den lægelige gerning07-11-20171707654471506
 Henvendelse til sundhedsministeren - lægernes arbejdsforhold går ud over patientsikkerheden25-10-20171707654461669
 Henvendelse til sundhedsministeren - er som læge bekymret for sin retssikkerhed23-10-20171707654459302
 Henvendelse til sundhedsministeren - skal lægerne følge reglerne eller tage sig af patienternes behandling og pleje?23-10-20171707654459310
 Henvendelse til sundhedsministeren om Svendborgsagen og lægemanglen02-11-20171707654468205
 Henvendelse til ministeren om det øgede arbejdspres i sundhedsvæsenet26-10-20171707654462123
 Borgerbrev - medicinfri psykiatri27-10-20171707844463227
 Henvendelse fra LRH vedr. indsigelse mod lovforslag om DNA-indsamling23-11-20171708061485657
Hospice Forum DanmarkHenvendelse vedr. puljeopslag om etablering og drift af børnehospicepladser08-01-20181708126515166
VIVEOrientering om ny VIVE-rapport: Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 201609-11-20171708335472827
 Rykker for svar på anmodning om aktindsigt vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center13-11-20171708628476151
 Anmodning om aktindsigt omkring oprettelsen af Nationalt Genom Center02-11-20171708628468170
 Bemærkninger vedr. afg. i sag aktindsigt - IBM Watson03-01-20181708695515058
 LR Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479646
 MF Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479644
 KBM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479599
 LBH Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479607
 CH Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479597
 LM Borgerhenvendelse til sundhedsministeriet - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479642
 MS Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479610
 NTD Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder15-11-20171708704479668
 RG Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479598
 JL Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslåede EU regulativer vedrørende veterinærlægemidler og medicineret foder14-11-20171708704479643
BeskæftigelsesministerietOversender ny henvendelse vedr. interessekonflikter27-11-20171708771488452
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner09-11-20171708785473131
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin (ingen bem.) til ændringsbekendtgørelse02-01-20181708791515960
KLHenvendelse om misbrugsbehandling09-01-20181708878516319
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. det psykiatriske system i Danmark05-12-20171709086495699
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiatriske sengepladser m.m.11-12-20171709117499970
 Henvendelse til sundhedsministeren: Psykiatrien skal på dagsordenen09-12-20171709117498796
 Henvendelse til sundhedsministeren om psykiatrien07-12-20171709117496911
Dansk IndustriÅbent brev fra Dansk Industri til Sundheds- og Ældreudvalget vedr. B 5105-01-20181709144515134
 Ny henvendelse vedr. spørgsmål om manglende aktindsigt07-12-20171709224497601
 Kopi af henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed - opdatering af sygdomsforløb07-12-20171709224497174
 Kopi af henvendelse til Folketingets Ombudsmand - vedr. opdatering af sygdomsforløb07-12-20171709224497171
 Fremsender kopi af brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed - vedr. forældelsesfrist for klage18-12-20171709363505450
Kræftens BekæmpelseInvitation til konference: EN RØGFRI GENERATION - HVEM TAGER ANSVAR?05-01-20181800002516588
KLInvitation til KØF 201814-12-20171800002516491
ScleroseforeningenInvitation til reception08-01-20181800002516596
Mungo ParkPremiereinvitation til sundhedsministeren til forestillingen FAUST på Mungo Park den 19. januar 201808-01-20181800018515567
Landbrug & FødevarerInvitation til sundhedsministeren til nytårskur den 25. januar 201802-01-20181800018514680
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til Betty Nansen Teatrets REQUIEM08-01-20181800018515160
SF StudiosInvitation til sundhedsministeren til gallapremiere på Per Flys "Dobbeltspil"06-01-20181800018515238
Foreningen af Speciallæger - FASAnmoder om møde med sundhedsministeren09-01-20181800021516082
FOA - Fag og ArbejdeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. uddannelserne til social- og sundhedshjælper/assistent08-01-20181800021515499
Danske TandplejereHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tandplejeres adgang til de Fælles Medicinkort18-12-20171800049505416
HEART - Herning Museum of Contemporary ArtInvitation til ældreministeren til åbning på HEART den 26. januar 201805-01-20181800066514675
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. udlevering af medicin i forbindelse med vagtordningen fra 1. januar.19-12-20171800083506146
Det Sociale NetværkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. anbefalinger fra det første Nordiske Ungepsykiatritopmøde08-12-20171800084497796
BerlingskeTil sundhedsminiteren - Berlingske rundspørge vedr. trusler og chikane09-01-20181800101516110
 Supplerende henvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggelse af ulykker09-01-20181800110516094
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. det danske pensionssystem01-01-20181800110515887
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om undertekster på tv08-01-20181800110515657
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. naborøg04-01-20181800110513791
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om lov vedr. forebyggelse af uheld i trafikken med elcyklister og elscootere09-01-20181800110516087
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skattereformen og reduktion i børnefamilieydelsen23-12-20171800110511169
 Ny henvendelse vedr. Hovedstadens beredskab06-01-20181800113514611
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om jobbet som sundhedsminister09-01-20181800119516078
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål til brug for projektopgave09-01-20181800119516090
Børne- og SocialministerietAktindsigt vedrørende afsluttende anbefalinger fra FN's Handicapkomité08-01-20181800184515097
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - søger vejledning vedr. plejehjemsophold04-01-20181800219513944
KLHenvendelse til sundhedsministeren vedr. udspillet fra KL "Styrk det nære sundhedsvæsen!"14-12-20171800254502664
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om psykiatrien22-12-20171800257511358
 Anmodning om aktindsigt vedr. kommunikationsstrategier og kommunikationsbureauer02-01-20181800261516254
 Borgerhenvendelse - vedr. medicinering med antipsykotika til skizofrene m.m.18-12-20171800263506309
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren angående selvbetaling af laserbehandling ved overgangsaldergener06-01-20181800266514610
BerlingskeTil ældreministeren - Berlingske rundspørge vedr. trusler og chikane09-01-20181800285516727