Fra: 12-04-2018 til: 12-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BryggeriforeningenVedr. Opfølgende spørgsmål: Slutrapport og Regnskab fra Alkoholpartnerskabet12-04-20181601425588388
Sundhed.dkOpdatering af samarbejdsaftale om indholdet på sundhed.dk12-04-20181602700587800
Odense KommuneOdense Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.10-04-20181605336585517
Danske RegionerBemærkninger til DUT-sag vedr. behandling med partikelterapi i Danmark09-04-20181606286584379
Billund KommuneForespørgsel vedr. momsredegørelse for midler fra demensboligpuljen (sagsnr. 1611302)11-04-20181611302586636
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 143 Ændringsforslag12-04-20181706260587907
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde om Dansk Center for Partikelterapi 15. marts 201811-04-20181707366586377
 Svar på klagers henvendelse om manglende modtagelse af afgørelse om aktindsigt11-04-20181707824586422
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på din klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse af 10. oktober 2017 om autorisation11-04-20181708879586379
Danmarks Ambassade i NorgeTakker for hurtig tilbagemelding: Oslo - Indhentelse af oplysninger om antallet af retspsykiatriske patienter til brug for svar på spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg09-02-20181709425587215
folkBALTICA e.VSvar på invitation til åbningskoncert12-04-20181800018588392
EpilepsiforeningenSvar på invitation til Epilepsikonferencen12-04-20181800024587929
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. artikel om sexchikane udøvet af ældre mod plejepersonale - ønsker kort interview11-04-20181800119586682
 Svar på borgerhenvendelse om videregivelse af journaloplysninger til forsikringsselskab12-04-20181800739587606
 Svar på henvendelse vedr. aflastning og pleje af senhjerneskadede12-04-20181800746587826
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201811-04-20181800864586654
 Svar på din henvendelse til ældreministeren vedr. læserbrev12-04-20181801616587496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFÆU Orientering vedr. ny model for klinisk basisuddannelse for læger på Færøerne10-04-20181802399585520
 Svar til færøske lægestuderende: Spørgsmål til klinisk basisuddannelse for læger - særordning på Færøerne10-04-20181802399586065
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 67511-04-20181802486587477
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 70711-04-20181802649587472
 Svar på henvendelse om akupunktur på brystkassen10-04-20181802753585387
 Svar på henvendelse om sygdomsforløb11-04-20181802812586207
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling til paradentose12-04-20181802829587527
 Svar på henvendelse vedr. tandlæger og klager12-04-20181802996587520
 Svar på forespørgsel om ledsagelse af svage demente og ældre til læge og sygehus10-04-20181803032585684