Fra: 11-10-2017 til: 11-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skat på folkepension11-10-20171600668452262
 Svar på henvendelse om mobning på nettet pga ytringsfrihed11-10-20171600710452533
OsteoporoseforeningenForeløbigt svar på ønske om møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452646
Struer KommuneVedr. tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere 2. rate 2017 - udbetalingsblanket10-10-20171702597451384
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse.11-10-20171704133452244
 Svar på borgerhenvendelse vedr. aktiv dødshjælp09-10-20171704984410953
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108911-10-20171705756452412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108811-10-20171705756452406
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108711-10-20171705756452398
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 108611-10-20171705756452392
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 109111-10-20171705756452418
 Svar på henvendelse vedr. udflytning af behandling fra sygehusene til almen praksis11-10-20171705823452672
LægemiddelstyrelsenAnmodning om kopi af sagsakter - vedr. sag om klassifikation af produkt10-10-20171706015451358
 Svar på henvendelse til ældreministeren og sundhedsministeren vedr. bedre mad til ældre11-10-20171706097452126
Praktiserende Lægers Organisation - PLOUddybende svar vedr. henvendelse om sundhedslovens § 227, stk. 210-10-20171706196451660
 Oplysningsskema til Team Effektiv Regulering11-10-20171706260452783
 Fremsendelse af høringssvar over udkast til ny databekendtgørelse10-10-20171706284451319
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis11-10-20171706318452185
Ankestyrelsen
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygepleje Selskab - DASYS
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Det Kriminalpræventive Råd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Folketingets Ombudsmand
Institut for Menneskerettigheder
Justitsministeriet
KL
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Overlægeforeningen
Yngre Læger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
PsykiatriFonden
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Rigsadvokaten
Socialpædagogerne
Socialstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling11-10-20171706434452794
 Svar på henvendelse vedr. klage over læge11-10-20171706467452598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 118111-10-20171706547452561
 Svar på henvendelse vedr. patienterstatning11-10-20171706567452270
Vejle Kommune
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Københavns Kommune
Svar på henvendelse vedr. finansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452492
Vejle KommuneHenvendelse om statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452773
Børne- og SocialministerietHenvendelse om statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum11-10-20171706586452775
 Svar på henvendelse vedr. udeblivelser11-10-20171706590452247
 Svar på henvendelse om sygdomsforløb11-10-20171706592452494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 118011-10-20171706651452448
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117911-10-20171706651452444
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 117811-10-20171706651452441
PA International FoundationSvar på henvendelse vedr. listeria11-10-20171706665452590
DigitaliseringsstyrelsenHøringssvar vedr. bekg. om off. afsendere i Digial Post10-10-20171706721451446
Kristelig LægeforeningSvar på henvendelse om palliativ sedering m.v.10-10-20171706750452099
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 27 september 2017 om fornyelse af recepter på stærk smertestillende medicin10-10-20171706956451960
Esbjerg KommuneSvar på spørgsmål vedr. plejevederlag11-10-20171707012452509
Sorø KommuneSvar på henvendelse fra Sorø Kommune vedr. fælles hjælperordninger11-10-20171707014452134
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117411-10-20171707024452377
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117311-10-20171707024452369
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 117511-10-20171707024452384
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 76002-05-20171707268451993
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 75902-05-20171707268451994
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 1 - Bidragsoversigt - SUU alm. del - spm. 1229-09-20171707277451749
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 100029-09-20171707277451726
Horsens KommuneSvar vedr. tidspunkt for puljeopslag "Pulje til indretning af demensboliger"??11-10-20171707293452161
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU alm. del spm 20 vedr. pakkeforløb for kræft11-10-20171707332452579