Fra: 03-10-2017 til: 03-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447143
Transport-, Bygnings- og BoligministerietHenvendelse vedr. busdrift på Femø03-10-20171600668447312
 Svar på henvendelse vedr. giftstoffer03-10-20171600668447190
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. brug af lokal tv03-10-20171600668446757
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBemærkning - SUU - Ikrafttrædelse af lovforslag om ioniserende stråling og strålebeskyttelse29-09-20171601484444239
Region HovedstadenRegnskab - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervde infektioner02-10-20171603133446379
Lægeforeningen
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Afbeskikkelse af IR som stedfortræder i Det Psykiatriske Patient Klagenævn03-10-20171604318446996
Statsforvaltningen Afdeling København
Nævnenes Hus
Lægeforeningen
Genbeskikkelse af PHH som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn03-10-20171604318447013
 Afrapportering og regnskab - projekt Leg, Latter og Livsglæde mv.13-03-20171607218443678
Silkeborg KommuneGodkendelse af forlængelse af projekt måltidsvenner.03-10-20171608772447434
Region HovedstadenSUM's udbetaling til projekt - vedr. sygehuserhvervede infektioner02-10-20171608970446196
Ishøj KommuneSvar på ny henvendelse fra Ishøj Kommune om respirationsinsufficiens03-10-20171609670446667
Børne- og SocialministerietKopi af svar til BLSM sendt til Ishøj Kommune vedr. ekstraudgifter til respiratorhjælpere uden for hjemmet03-10-20171609670446672
Aalborg Kongres & Kultur CenterSvar på Invitation til ældreministeren til DanFish International og DanAqua i Aalborg Kongres & Kultur Center02-10-20171610726444885
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på den kommunale indsats i forhold til nye rettigheder på stofmisbrugsområdet03-10-20171610732447295
Nyborg KommuneJustering af budget vedr. demensboligpulje02-10-20171611324446629
Rigshospitalet - BlegdamsvejAnmodning om budget for 2017 for Center for Seksuelle Overgreb02-10-20171700147446341
 Svar på stofskiftehilsen03-10-20171702697447393
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 118403-10-20171703645446918
 Vedr. udnævnelse af repræsentanter til referencegruppe NO PRIO 2017-201903-10-20171704302447423
RigsrevisionenMateriale vedr. forundersøgelse af Sundhedsplatformen02-10-20171704584446586
Region HovedstadenSpørgsmål til skema 1 - disponeret forbrug Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445038
Sundhed.dkSvar til Sundhed.dk vedr. Bliv forsøgsperson03-10-20171705211447302
Intact DenmarkSvar på henvendelse vedrørende omskæring af drenge03-10-20171705487446659
LægemiddelstyrelsenMinisteriet er indforstået med en udsættelse af svarfristen for udtalelse vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447070
Dansk selskab for Klinisk FarmakologiSvar på henvendelse om gebyrstigninger for kliniske forsøg med lægemidler03-10-20171705730447332
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Assens Kommune
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Halsnæs Kommune
Hedensted Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Køge Kommune
Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odder Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Rebild Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
Information om 2018-udmøntningen - Værdighedsmilliarden28-09-20171705802446563
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446883
SundhedsstyrelsenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446825
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446834
SpillemyndighedenSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446836
Behandlingscenter TjeleSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446840
SkatteministerietSundheds- og Ældreministeriets invitation til rundbordssamtale d. 12. oktober03-10-20171705968446841
Nordisk RådTilmelding: Neste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR03-10-20171706016446837
UdenrigsministerietSUM's kommentarer til publikation "Start with Denmark; The heart of life sciences for research and business"02-10-20171706177444659
Bech-BruunSvar på anmodning om aktindsigt i materiale vedr. SUM's korrespondance med Ankestyrelsen samt kommuner og regioner02-10-20171706274446422
The French Ministry of Social Affairs and HealthQuestion regarding the draft for the operating rules of the steering committee03-10-20171706298446686
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation03-10-20171706328446967
ME ForeningenSvar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter03-10-20171706407446810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 118203-10-20171706407446924
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1149 vedr. diagnosticering af kønsoverførte sygdomme29-09-20171706410443814
 Svar på henvendelse om webbaseret behandling02-10-20171706468437215
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 111902-10-20171706478446701
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 112002-10-20171706478446715
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116503-10-20171706479447341
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116603-10-20171706479447348
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116403-10-20171706479447336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116303-10-20171706479447329
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar pås pm. 1160 vedr. sagsbehandlingstiden i Ankenævnet for Patienterstatningen29-09-20171706481444250
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 1151 vedr. tegnsprogstolkning29-09-20171706497444255
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 1152 vedr. tegnsprogstolkning29-09-20171706497444260
SundhedsdatastyrelsenHøring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446416
Bavarian Nordic v./ MSL GroupSvar på henvendelse til forsvarsministeren vedr. det danske koppeberedskab og koppevaccinen, Imvanex02-10-20171706548444330
Folketingets FinansudvalgSvar på Finansudvalgets spørgsmål - vedr. stofindtagelsesrum21-09-20171706586444142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 116103-10-20171706624447322
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 1146 vedr. smitsomme sygdomme - Legionella29-09-20171706635444242
PA International FoundationSvar til PA International Foundation vedr. "the use of Listex P100 in the prevention effort against listerie"02-10-20171706665444539
University of GothenburgResearch project on PCC - Danish contribution02-10-20171706761446562
KLSvar på henvendelse fra KL om bidrag fra rusmiddelcentrene til vurdering af kørekorthabilitet03-10-20171706863446663
Region SjællandSUM kvittering for referat fra møde mellem Region Sjælland og Sundhedsministeriet om Projekt Universitetshospital Køge03-10-20171706910446963
 Svar på henvendelse vedr. ventetid i børnepsykiatrien03-10-20171706913447023
DR Danmarks RadioUdsættelse af svarfrist vedr. aktindsigtsanmodning vedr. PrEP03-10-20171706955447270
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Speciallæger - FAS
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Epilepsiforeningen
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Justitsministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Statsministeriet
Høring over bekendtgørelser om hhv. varenumre, Medicinpriser og leveringsforhold samt beregning af priser på cannabisslutprodukter02-10-20171706963445010
KMDInvitation til dialog vedr. Sundheds-it og bedre udnyttelse af data til sammenhæng og smart data29-09-20171706993444051
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm del SUU 1228 vedt. ventetid på udredning af cancer02-10-20171707009446387
Danske RegionerKvittering for mail vedr. klinikophold03-10-20171707034447085
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre03-10-20171707062446782