Postliste
Fra: 10-11-2017 til: 12-11-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. kapitalpension10-11-20171600668474364
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473743
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473647
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. reklamer og post-til-døren10-11-20171600668474411
Region MidtjyllandJustering - vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner09-11-20171603151473496
Region NordjyllandSvar vedr. tilbagemelding - pulje vedr. sundhedshus09-11-20171603330473483
Fredericia IdrætshøjskoleVedr. Udviklingsprojekt for ældre - Fredericia Idrætsdaghøjskole09-11-20171604578473157
Herning KommuneSagsnr. 1607215 Projekt "Længe leve livet" under satspuljen til øget livskvalitet på plejehjem og plejecentre09-11-20171607215472875
Langeland KommuneLangeland Kommune revideret budget til projektnr. 68455 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.10-11-20171608034474082
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. revisionsmateriale CSO og SMB10-11-20171700147473714
AntibiotikarådetNational antibiotikakampagne 2017 - mail til Det Nationale Antibiotikaråd10-11-20171700554474073
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Forskning og Innovation
Datatilsynet

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Statens Institut for Folkesundhed
Danske Regioner
KL
Færøernes Landsstyre
Overlægeforeningen
Advokatrådet
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
De Offentlige Tandlæger
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Centrale Handicapråd
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Scleroseforeningen
Patientforeningen Danmark
Astma-Allergi Danmark
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 201710-11-20171701704474632
Kerteminde KommuneSvar - J.nr. 1702561 - Kerteminde Kommune - klippekort til plejehjemsbeboere09-11-20171702561473265
Gentofte KommuneSvar vedr. køkkenpulje, Sagsnummer 1703155 - statusrapport fra Gentofte Kommune per 1. november 201709-11-20171703155473298
Haderslev KommuneSvar vedr. udbetalingsblanket 3. rate: tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 1 fra Humletoftens Plejecenter, Haderslev.09-11-20171703166473276
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 58 Ændringsforslag09-11-20171704483473332
AnkestyrelsenÆndring af specialeplan på området for udredning af transkønnede01-11-20171705553472877
Region MidtjyllandSvar vedr. "opgavetyveri?" - Høringsbidrag - Servicetjek af offentlig erhvervsvirksomhed09-11-20171705931473342
Region MidtjyllandRegion Midtjylland afslutning af projektnr. 65404 for året 2016 vedrørende puljen Shared Care.10-11-20171706355473707
Danmarks Tekniske Universitet
Danske Universiteter
Statens Serum Institut
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danske Regioner
Dansk Sygeplejeråd
Danmarks Apotekerforening
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
FOA - Fag og Arbejde
KL
Overlægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Tandlægeforeningen
Danske Patienter
Teknologisk Institut
DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium
Åbent opslag - medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - ansøgningsfrist 15. december 201710-11-20171706444474502
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om frigivelse i Lex Dania - bekg. om bivirkningsovervågning af lægemidler09-11-20171706537473384
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123905-10-20171707069472598
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde vedr. skærpet tilsyn med DNU, 24. oktober 201710-11-20171707497473788
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 6510-11-20171707596474090
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 6610-11-20171707596474093
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. klippekortordningen09-11-20171707676473243
 Svar på henvendelse vedr. baggrund for bortfald af beslutningsforslag B4910-11-20171707720473710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 11910-11-20171707862473793
ESDH-folketingsspørgsmålForeløbigt svar til SUU alm. del spm. 11910-11-20171707862473762
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 10311-11-20171708013471884
Folketinget ChristiansborgSvar på spm. S 13409-11-20171708045473024
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU berigtigelse af alm. del - svar på spm. 809-11-20171708152473623
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU berigtigelse af alm. del - svar på spm. 101409-11-20171708153473616
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1014 (26-07-2017)26-07-20171708153472548
 Borgerhenvendelse vedr. sygdomsforløb i psykiatrien - kvitt. for modtagelse09-11-20171708170472955
YouSeeUnderskrevet aftale vedr. Kabel TV10-11-20171708238474479