Postliste
Fra: 01-11-2017 til: 01-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 129 til sundhedsministeren31-10-2017SJ-STD-SUMMPE465521
Folketinget ChristiansborgSUU L 57 - spm. 101-11-2017SJ-STD-SUMMPE466839
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 130 til sundhedsministeren31-10-2017SJ-STD-SUMMPE465522
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse vedr. støtte til transport til Mandø08-09-20171600668465380
 Henvendelse til sundhedsministeren om muligheden for at få førtidspension31-10-20171600668465580
 Spørgsmål til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. misbrug og seksuelle overgreb mod børn31-10-20171600710465592
Hørsholm KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018 - Hørsholm Kommune31-10-20171601708465535
Sønderborg KommuneVedr. værdighedsmilliard 2018 - Sønderborg Kommune31-10-20171601927465433
Vejle KommuneVedr. værdighedsmilliarden 2018 - Vejle Kommune31-10-20171601937465573
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-603/17 PPU, Bosworth et Hurley31-10-20171602492465895
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegnskab og revisorpåtegning vedr. Projekt Videncenter for seksuelt misbrugte børn 201601-11-20171602942466561
Region MidtjyllandSvar på henvendelse vedr. 'Når du er henvist til sygehus'31-10-20171606006465658
Region MidtjyllandHenvendelse vedr. pjecen "Når du er henvist til sygehus"25-10-20171606006461939
 Borgerhenvendelse vedr. lov om genoptræning og vedligeholdelsestræning med lægehenvisning26-10-2017SJ-STD-DEPKFB462122
 Borgerhenvendelse - besværligt at hjælpe ældre mennesker09-10-2017SJ-STD-DEPKFB450834
 Borgerhenvendelse vedr. opstart som fodterapeut med en gammel ambulance23-10-2017SJ-STD-DEPKFB458601
Roskilde KommuneAfrapportering af Motion, Mad & Medmenneskelighed og Musik - sagsnr. 160719231-10-20171607192465270
Guldborgsund KommuneNyt bilag - rettelse til 1607205 Projektregnskab vedr. pulje til livskvalitet 201630-10-20171607205465255
Wonderful CopenhagenVedr. Støttebrev til ISL 202227-10-20171607853463507
DatatilsynetBekræftelse af modtagelsen af redegørelse i anledning af Datatilsynets udtalelse vedr. tilsyn med ministeriets behandling af personoplysninger30-10-20171609676466204
Gerresheimer Verloese A/STak for sundhedsministerens interesse i evt. besøg01-11-20171610653466130
Danske RegionerSundhedsministerens inviteres til Danske Regioners generalforsamling 201831-10-20171610653466114
 Henvendelse til ældreministeren vedr. evt. møde omkring ældreplejen25-10-20171610726461700
 Henvendelse til ældreministeren - vil gerne besøge Danmark i december måned29-10-20171610726463862
Danske ÆldrerådInvitation til ældreministeren til at åbne Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde01-11-20171610726466341
Den Sociale KapitalfondÆldreministeren inviteres til årsmøde: Sociale investeringer - fra hype til handling31-10-20171610726466098
Novo Nordisk FondenTotalentreprise - svar fra Novo inkl. kort status på projekter01-11-20171611352466438
Region NordjyllandStatus for byggeri, udbetaling m.m. - vedr. anlægspulje31-10-20171701986466033
Gladsaxe KommuneErfaringsopsamling klippekort 2017 - fra Gladsaxe Kommune31-10-20171702477465395
UdenrigsministerietVedr. deltagelse i møde i tværministeriel arbejdsgruppe - om handlingsplan for vold i familien mv.31-10-20171702893465414
Horsens KommuneUdbetalingsskabelon - køkkenpuljen rate 230-10-20171703178465439
Næstved KommuneJ.nr. 1703217 - Status ultimo oktober 2017 Næstved Kommune - køkkenpuljen25-10-20171703217465332
Ringkøbing-Skjern KommuneSagsnr.: 1703222 - Indsendelse af nyt budget vedr. køkkenpuljen31-10-20171703223465186
SundhedsstyrelsenRevision af svangreomsorgen - opgørelse sectio26-10-20171704082465695
Stevns KommuneSagsnr. 1704179 - status Stevns Kommune - køkkenpuljen26-10-20171704179465415
Region SjællandVedr. forsinkelse til møde i Det Nationale Antibiotikaråd01-11-20171705476466580
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet30-10-20171705755465163
 Svar. Materiale om antibiotikaresistens (kommunikationsprojekt)01-11-20171706016466695
Statens Serum InstitutStart with Denmark - opdatering og nyt billede31-10-20171706177465352
Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenHenvendelse til sundhedsministeren om besparelser i sundhedsvæsenet12-09-20171706518429334
 Tak til sundhedsministeren for godt møde02-10-20171706519446195
 Vedr. møde med sundhedsministeren den 26. september 2017 - kl. 14.15-16.1525-09-20171706519439594
 Region Hovedstaden. Høringssvar på høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler26-10-20171706537466635
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for læbe gane spalte03-10-20171706648453470
LægemiddelstyrelsenFremsender udtalelse og kopi af sagens akter - vedr. indførsel af lægemidler25-10-20171706708461162
 Henvendelse til sundhedsministeren om besparelser i sundhedsvæsenet05-09-20171706747425318
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældre dames fraflytning af lejlighed12-07-20171706831404335
 Orientering vedr. akutbil til Skagen hele året12-10-20171706942453968
 Kommentarer til svar på henvendelse af 4. september 2017 vedr. egenbetaling29-09-20171706960443813
 Borgerhenvendelse - vil ældreministeren økonomisk støtte udgivelsen af en bog fra Herreværelset?01-10-20171707093444282
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling for læbe gane spalte03-10-20171707175447361
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - indberetning vedr. børneklinikken på Rigshospitalet afsnit 3082 vedr. læbe ganespalte04-10-20171707176448262
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - et råb om hjælp til afdeling 3082 på Rigshospitalet vedr. læbe/ganespalte04-10-20171707177448348
 Henvendelse fra Ph.d-studerende, der søger publikationen "mellem to stole"10-10-20171707327451567
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. håndhævelse af rygeloven17-09-20171707355452245
 Rykker for svar på henvendelse vedr. håndhævelse af rygeloven10-10-20171707355452097
 Borgerhenvendelse - nødvendigt med lovforbud mod rygning i reklamespots på TV207-10-20171707356450404
 Borgerhenvendelse - vedr. aktiv rygeplacering og behovet for lovgivning07-10-20171707356450403
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på praktiserende læger11-10-20171707425452438
Folketingets OmbudsmandTakster ved beregning af befordringsgodtgørelse08-09-20171707542427910
Statens Serum Institut003 AJ TO PMT MINUTES OF ONE HEALTH MEETING ANIMAL HEALTH EUROPE BRUSSELS 17101223-10-20171707559465964
 Henvendelse til sundhedsministeren om rascime blandt læger19-10-20171707575457230
 Henvendelse til sundhedsministeren med forslag til at forhindre salg til unge under 18 år19-10-20171707576456935
 Henvendelse vedr. medicin til stofskiftepatienter - oversendt fra Statsministeriet19-10-20171707592457344
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om mærkning på cigaretpakker23-10-20171707675458447
 Borgerhenvendelse vedr. vederlagsfri fysioterapi19-10-20171707677457205
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. indretning og udsmykning på plejehjem19-10-20171707706456936
Danmarks Tekniske UniversitetHenvendelse til sundhedsministeren vedr. velfærdsteknologi23-10-20171707726461421
 Studerende søger tal vedr. hjemmesygeplejebesøg/indlæggelser23-10-20171707810458474
Dansk SygeplejerådHenvendelse vedr. styringseftersynet af sundhedsvæsenet samt plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen13-10-20171707835454147
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. behandling efter SUL §141 under 18 år01-11-20171707918466208
 Meld en regel. Nyt IT system SP er meget tidskrævende05-10-20171707921466501
 Meld en regel. Vedr. ændring af præparatnavn og producentnavn på FMK samt producedure om livsforlængende behandling03-10-20171707921466244
 Meld en regel. Vedr. måling af rektal temperatur af alle patienter på Rigshospitalet04-10-20171707921466463
 Meld en regel. Vedr. ajourføring/bekræftelse på ordination i regionens journalsystem Cosmic03-10-20171707921466405
 Meld en regel. HR-områdets retningslinjer og blanketter skal eksistere i to systemer04-10-20171707921466441
 Meld en regel. Afskaf ansøgningspuljer og uddel i stedet midlerne til kommunerne i puljer via bloktilskuddet04-10-20171707921466430
 Meld en regel. Vedr. ubrugeligt og meget tidskrævende patientbefordringssystem02-10-20171707921466396
 Meld en regel. Vedr. tidsforbrug til dokumentation for timeforbruget i forbindelse med brug af klippekort på plejehjem05-10-20171707921466492
 Meld en regel. Besværligt at udskrive patienter, især tunge medicinske patienter, i SP05-10-20171707921466504
 Meld en regel. Se på de patienter der bliver genindlagt igen og igen05-10-20171707921466503
Ernst & YoungBooking af møde vedrørende totalentrepriser31-10-20171707922466489
 Borgerhenvendelse vedr. rettelse til registrering til donorregisteret30-10-20171707928465049
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 117 til sundhedsministeren31-10-20171707938466147
 Anmodning om aktindsigt i forarbejder til lov om patienters retsstilling30-10-20171707941464373
Club Omega TreeSchool Meals Project to fight back obesity in kids in a short term period of time31-10-20171707942466099
DinamoMateriale om antibiotikaresistens01-11-20171707949466894
DinamoMateriale om antibiotikaresistens01-11-20171707949466897
 Rykker for svar ang. pressemeddelelsen "Flere piger bliver HPV-vaccineret, og vaccinen bliver bedre"24-10-20171707951459587
 Borgerhenvendelse - forslag til forbedring af pressemeddelser26-09-20171707951440712