Aftale om regionernes økonomi for 2021

29-05-2020
Aftale Regionernes økonomi 2021 S (2019-)

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2021, som lægger en bund under velfærden i regionerne. Det sikrer, at sundhedsvæsenet kan følge med i en tid, hvor der kommer flere ældre og flere kronikere. Derudover kompenserer regeringen regionerne for de direkte udgifter, som regionerne har haft i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

Med økonomiaftalen for 2021 løftes sundhedsområdet i regionerne med godt 1,3 mia. kr., så regionerne fortsat kan levere behandling og pleje i takt med den ændrede demografi, hvor der kommer flere ældre og flere kronikere.

Samtidig sikres det, at det store pres fra COVID-19 ikke kommer til at medføre en udhuling af velfærd og sundhedsvæsen. Det sker i en samlet kompensation til regionerne for i alt 3,1 mia. kr. Det dækker de direkte udgifter, som regionerne har haft til indsatsen mod COVID-19 til eksempelvis indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr m.v. Derudover vil der være behov for igen at se på udgifterne til COVID-19 senere på året i 2020.

For at være bedre rustet til at håndtere den nuværende COVID-19 epidemi og evt. fremtidige epidemier er regeringen og regionerne enige om at styrke overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme. Med aftalen om en styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme får regioner og staten en styrket mulighed for at handle hurtigt og effektivt ved infektions- og sygdomsudbrud. Det er et meget vigtigt værktøj i arbejdet med at holde epidemien under kontrol.

Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om at fortsætte dialogen om fremtidens sundhedsvæsen og velfærdssamfund frem mod en sundhedsaftale, en 10-års plan for psykiatrien og en nærhedsreform.

Parterne er enige om et fokus på mere personale i sundhedsvæsenet gennem aftalen om 1.000 flere sygeplejersker og 100 flere speciallæger i almen medicin. For at sikre de rette fremtidige lægelige kompetencer i sundhedsvæsnet vil parterne desuden igangsætte et arbejde om den lægelige videreuddannelse. Og så skal der følges op på anbefalingerne fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere med henblik på at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedsmedarbejdere.