Aftale om kommunernes økonomi for 2021

29-05-2020

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi med fokus på, hvordan velfærden fortsat sikres og udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og 2021 håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. 

Aftalen understøtter investeringerne i vores velfærdsinstitutioner for at give efterspørgslen i økonomien et rygstød netop nu. Regeringen og KL er enige om at bringe Danmark sikkert og forsvarligt gennem konsekvenserne af COVID-19.

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens velfærdsløsninger.

Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommunerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og de arbejdsløse. De kommunale indsatser skal være effektfulde og hjælper borgeren videre.

Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for en udvikling og omstilling af den kommunale sektor, hvor kommunerne bidrager til genopretningen af dansk økonomi. 

Røgfri skoletid

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2021 enige om, at børn og unge ikke skal konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer m.v. i skoletiden. Derfor er parterne enige om at indføre røgfri skoletid for elever på alle skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år.