Finanslov for finansåret 2021

06-12-2020

Med finansloven sikres 1,8 mia. til flere medarbejdere og et kvalitetsløft i ældreplejen, ligesom der indføres gratis psykologhjælp til unge som led i 10-årsplanen for psykiatri.

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år og viser, hvilke områder regeringen vil prioritere. I Finansloven for 2021 har følgende områder på Sundheds- og Ældreministeriets område fået penge. 

Flere ansatte og kvalitetsløft i ældreplejen

1,8 mia. kroner bliver afsat til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. 

Med finansloven har regeringen og aftalepartierne afsat 425 mio. kr. i 2021 og 450 mio. kr. årligt i 2022-2023, der skal understøtte faglighed, kvalitet og flere ansatte i ældreplejen. Herefter afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

Midlerne vil i perioden 2021-2024 blive udmøntet som en ansøgningspulje til kommunerne. Målsætningen med puljen vil være, at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen. Ansøgningspuljen giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

Forlængelse af gratis psykologhjælp til unge

Regeringen og aftalepartierne er enige om at afsætte 22,8 mio. kr. i 2021 og 47,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem til den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst. Forsøgsordningen med gratis psykologbehandling har hidtil været finansieret med satspuljeaftaler. Ordningen vil desuden blive udvidet, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år fra 2. halvår 2021. Tiltagene skal ses i sammenhæng med den kommende 10-års plan for psykiatrien, som har fokus på at løfte indsatsen for børn og unge med psykiske lidelser.

Headspace bliver landsdækkende

Med finanslovsaftalen har aftalepartierne prioriteret at gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende, hvilket der er afsat tilsammen 21,4 mio. kr. til i perioden 2021- 2024. Headspace arbejder for at gribe unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, inden deres udfordringer vokser sig større. 

Mænds sundhed

Aftalepartierne har valgt at afsætte i alt 4 mio. kr. til Forum for Mænds Sundhed, som er et partnerskab, der søger at skabe lighed i sundhed ved at sætte mænds sundhed på dagsordenen og skabe målrettede sundhedstilbud til mænd.