Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

21-11-2019

Regeringen har indgået en aftale om fordeling af, hvordan midlerne fra reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet skal fordeles. Cirka 367 millioner kroner prioriteres til sundheds- og ældreområdet, således at der følges op på demenshandlingsplanen og Livslinien og Det Nationale Sorgcenter videreføres.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har indgået aftale om fordeling af reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Med aftalen sikrer partierne, at sundheds- og ældreområdet får ca. 367 millioner kroner til blandt andet indsatser over for mennesker med demens og deres pårørende, selvmordstruede personer og sorgramte.

Livslinjen skal fortsat hjælpe selvmordstruede

Med den nye aftale ligger det desuden fast, at selvmordstruede personer og deres pårørende fremover vil kunne modtage akut telefonisk hjælp døgnet rundt fra hotlinen Livslinien. Det afsættes der 8 millioner kroner til.

Vigtigt med viden om behandlingen af sorgramte

Det Nationale Sorgcenter blev etableret i 2017 og har til formål at samle, formidle og forankre den nyeste viden om langvarig og kompliceret sorg.
Med aftalen om reserven får centret 8 millioner kroner til at fortsætte arbejdet.

Disse initiativer får penge fra reserven:

Reserven på i alt 738 millioner kroner afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
Få et overblik over, hvilke initiativer på sundheds- og ældreområdet der får penge:

  • Døgnåbning af Livslinjen: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på demenshandlingsplan 2025: 244,4 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre: 20 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Videreførelse af Det Nationale Sorgcenter: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 20,3 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Supplerende finansiering til at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologibehandling af angst: 1,2 mio. kr. årligt
  • Supplerende finansiering til udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner: 13,6 mio. kr. årligt
  • Opfølgning på demensboligpuljen: 8 mio. kr. i 2020
  • I alt til sundheds- og ældreområdet: Cirka 367 mio. kr. i perioden 2020-2023