Vaccination mod COVID-19

Tema
Vaccination af ældre mand

Verden over er man begyndt at vaccinere mod COVID-19. I Danmark blev de første vaccineret mod COVID-19 den 27. december 2020, ligesom det skete i en lang række andre EU-medlemslande.

Sammen med de generelle, smitteforbyggende råd, er vaccinationsprogrammet et af de vigtigste våben i kampen mod COVID-19.

Den 21. december 2020 godkendte EU-kommissionen Pfizer/BioNTechs vaccine mod COVID-19. Godkendelsen skete på baggrund af en indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA, som har vurderet, at vaccinen er sikker og effektiv. Det blev startskuddet til den danske vaccineindsats mod COVID-19.

Det er en historisk dag. Det samme år COVID-19 blev konstateret i Danmark for første gang, har lægemiddelvidenskaben udviklet, produceret og fået godkendt en vaccine mod sygdommen. Kun med en global prioritering fra regeringer og virksomheder er det lykkedes. Det er en bemærkelsesværdig bedrift, som kommer til at ændre epidemiens udvikling drastisk.

Sundhedsminister
Magnus Heunicke

Vaccineudvikling er en kompleks og langvarig proces. Udviklingen af COVID-19 vacciner er sket historisk hurtigt. Den hurtige udvikling har kun kunnet lade sig gøre, fordi den har været en global prioritet blandt både forskere, vaccineproducenter og myndigheder. I EU godkendes vacciner af EU-kommissionen efter anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. 

Anbefalingerne bygger på vurderinger af uafhængige, europæiske forskere, som foretager videnskabelige undersøgelser af medicinen og vurderer dokumentationen bag vaccineproducenternes forsøg. Formålet er at få udviklet, vurderet og eventuelt godkendt vacciner hurtigst muligt uden at kravene om virkning, sikkerhed og kvalitet slækkes.

Læs mere om godkendelsesproceduren samt de godkendte vacciner mod COVID-19 på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Vaccinationsindsats og -målgrupper

Danmark modtager løbende leverancer af vacciner mod COVID-19. Antallet af vacciner er begrænset, og derfor tilbydes den i prioriteret rækkefølge. Med tiden vil alle borgere i Danmark, der findes godkendte vacciner til, blive tilbudt vaccination. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis og vil ske ved henvendelse fra myndighederne til den enkelte borger med informationer om hvor, hvordan og hvornår, man kan blive vaccineret.

Vaccinen tilbydes i prioritet rækkefølge til forskellige målgrupper. Grupperne er prioriteret ud fra Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, der primært tager udgangspunkt i tre hovedmålsætninger for vaccinationsindsatsen:

  • Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
  • Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
  • Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner. 

Læs mere om vaccinationsindsatsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Seneste nyt om vaccination mod COVID-19

Vaccinationskalender

Læs mere om Sundhedsstyrelsens estimerede tidsplan for vaccination af samtlige målgrupper.

Information om godkendte vacciner

Læs mere om de vacciner, som er betinget godkendt, herunder virkning og datagrundlag. 

Vacciner.dk

Bestil tid til vaccination mod COVID-19.