Ulighed i sundhed

Tema

Det er en topprioritet for regeringen at bekæmpe ulighed i sundhed.

Mænd med de laveste indkomster lever ca. 10 år kortere end mænd, der har en høj indkomst. For mennesker med psykiske lidelser er der en endnu større ulighed – de dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end andre.

Ulighed i sundhed er der allerede, når et lille barn bliver født. Den afspejler sig i vores livsstil og i den behandling vi får, når vi bliver syge. 

Tallene taler deres tydelige sprog, når det kommer til ulighed i sundhed, og bekæmpelse af ulighed i sundhed vil spille en rolle i både den kommende sundhedsaftale og i 10-års planen for psykiatrien.

Sundhedsstyrelsen har også et stort fokus på bekæmpelse af ulighed i sundhed og måler ulighed i sundhed inden for en lang række sygdomme.

Læs mere om ulighed i sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Tre fokusområder

Regeringen tager i arbejdet med ulighed i sundhed  afsæt i følgende tre fokusområder:

  • En ulige start på livet
    Fakta: Et barn født på Lolland ser frem til et liv, der er knap 6 år kortere end et barn født i Gentofte.

  • Ulighed i sundhed og leveår
    Fakta: Diabetes forekommer fem gange så ofte blandt ufaglærte, som blandt borgere med en lang uddannelse.

  • Ulighed i behandling
    Fakta: Blandt kræftpatienter diagnosticeret i 2005 – 2009 med de laveste indkomster, var 53 procent i live efter fem år, men 69 procent af kræftpatienter med de højeste indkomster var i live efter fem år.