Stormøde i Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen inviterer aktører, organisationer og foreninger på sundhedsområdet til at komme med input til kommissionens arbejde. På mødet vil der bl.a. blive drøftet uddannelse, arbejdsmiljø, fastholdelse og opgaveløsning.

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet.

Kommissionen har et fokus på løbende at inddrage aktører, organisationer og foreninger i arbejdet. Derfor inviterer Kommissionen til stormøde. På mødet er der mulighed for at give input til kommissionens arbejde.

Dagen vil blive live streamet på dette link

Søren Brostrøm, der er kommissionsformand, vil lede mødet. De andre medlemmer i Kommissionen deltager også.

På mødet vil drøftelserne tage udgangspunkt i tre temaer for et mere robust sundhedsvæsen:

  • Uddannelse og kompetencer
  • Arbejdsmiljø og fastholdelse
  • Smartere opgaveløsning

Hvem kan deltage?

Aktører, organisationer og foreninger på sundhedsområdet.

Af hensyn til kapacitet er der et maksimum på antal deltagere pr. organisation/forening på tre personer.

Tilmelding

I kan tilmelde jer ved at skrive en mail til robusthed@sum.dk

I mailen skal I angive ”Tilmelding til stormøde” i emnefeltet.

Husk desuden at angive:

  • Organisation/forening
  • Navne på deltagere
  • Hvor mange I deltager (maks. 3 pr. forening/organisation)
  • En mailadresse og et mobilnummer, som vi kan kontakte jer på ved behov

Deadline for tilmelding er d. 16. januar 2023. Deltagelse er gratis.

I tilfælde af overbooking forbeholder kommissionens sekretariat sig retten til at justere i det maksimale antal deltagere fra hver organisation. Bliver det nødvendigt vil den enkelte organisation blive kontaktet.

Dato: 26/01/2023

Tidspunkt: 9.30 – 12.30

Sted: Comwell Kolding. Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Program

Programmet for mødet er:

Velkomst v. Søren Brostrøm

Kort præsentation af kommissionsmedlemmer

Temadrøftelse 1: Uddannelse og kompetencer

Temadrøftelse 2: Arbejdsmiljø og fastholdelse

Temadrøftelse 3: Smartere opgaveløsning

Afrunding v. Søren Brostrøm

 

Der vil være morgenmad fra kl. 9.00.