Personlig Medicin

Tema

Med personlig medicin kan man ved hjælp af bl.a. genetisk information forbedre diagnostik og målrette behandling til den enkelte patient.

Pige

Personlig medicin dækker over, at diagnostik, forebyggelse og behandling i højere grad målrettes den enkelte patients individuelle behov ved hjælp af viden om patientens biologi og personlige præferencer.

Nye teknologiske udviklinger giver mulighed for at anvende genetiske oplysninger om sygdomme og den enkelte patient i kombination med andre sundhedsdata. Oplysningerne kan bruges til at diagnosticere sygdomme bedre og i højere grad målrette behandlingen af den enkelte patient. Formålet med at skræddersy en behandling til den enkelte patient er, at øge virkningen af behandlingen, mindske bivirkninger og forebygge sygdomme.

Det danske sundhedsvæsen har unikke muligheder for at udfolde potentialet ved personlig medicin, da der i mange år har været arbejdet systematisk med at opsamle data og viden om danskernes sygdomme og behandling. Den styrkeposition skal vi udnytte.

National Strategi for Personlig Medicin

I begyndelsen af 2021 lancerede regeringen og Danske Regioner sammen en opdateret national strategi for personlig medicin for 2021-2022. Fokus for strategien er, at personlig medicin skal komme patienterne til gode. I løbet af 2021 vil den nationale infrastruktur blive taget i brug, og en række patientgrupper vil blive tilbudt helgenomsekventering, som en del af patientbehandlingen. Det skal bidrage til bedre diagnosticering og bedre behandling.

Strategien er en fortsættelse af den tidligere strategi, som blev lanceret i 2016. Den daværende regering og Danske Regioner lancerede en national strategi for personlig medicin for årene 2017 til 2020. Med strategien blev der udviklet en national infrastruktur for personlig medicin. Der blev ligeledes opbygget et sikkert supercomputer-system, som kan indsamle, opbevare, analysere, behandle og kombinere ekstremt store og forskellige datamængder. Patientforeninger, universiteter, organisationer, fagfolk og det forskende Danmark bidrog til strategien.

En af de centrale drivkræfter for strategien er Nationalt Genom Center, der blev oprettet den 1. maj 2019 og fungerer som en styrelse under Sundhedsministeriet. Nationalt Genom Center skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Novo Nordisk Fonden afsatte en rammebevilling på 990 mio. kr. til etablering af Nationalt Genom Center og opbygningen af den landsdækkende infrastruktur for personlig medicin.

I løbet af 2022 vil der blive udarbejdet en analyse af muligheden for at koble flere datakilder på den nationale infrastruktur. Dette skal danne grundlag for en ny strategi for personlig medicin.

Nationalt Genom Center

Nationalt Genom Center er oprettet som en selvstændig organisation under Sundhedsministeriet og sikre en visionær og balanceret udvikling af personlig medicin i Danmark. Nationalt Genom Center har til opgave at opbygge en landsdækkende infrastruktur for personlig medicin, herunder en infrastruktur til udførelse af genomsekventering og anvendelse af genetiske oplysninger til patientbehandling og forskning.