Brexit

Tema
EU-flag og engelsk flag

Brexit blev den 1. januar 2021 en realitet, og dermed har Udtrædelsesaftalen samt Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK virkning på en lang række områder, herunder også sundhedsydelser og lægemidler.

Kort om Brexit

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020, og der blev indgået en udtrædelsesaftale, som trådte i kraft ved Storbritanniens udtræden.

Aftalen betød blandt andet, at der ville være en overgangsperiode, der varer til udgangen af 2020. I overgangsperioden har EU-lovgivningen, med få undtagelser, fortsat være gældende for Storbritannien.

Overgangsperioden udløb den 31. december 2020, og der er i denne forbindelse indgået en handels- og samarbejdsaftale, som sætter rammerne for det fremtidige forhold mellem EU og UK.

På Udenrigsministeriet hjemmeside kan du få et generelt overblik over, hvad Storbritanniens beslutning om at forlade EU betyder. Læs også om, hvordan de danske myndigheder håndterer Brexit, og hvad Brexit betyder for borgere og virksomheder.

Find generel information om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Din ret til sundhedsydelser og sygesikring

Udtrædelsesaftalen samt handels- og samarbejdsaftalen kan have betydning for din og din families ret til sundhedsydelser og sygesikring, hvis du har tilknytning til Storbritannien.

Læs mere om sundhedsydelser og sygesikring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Lægemiddelstyrelsen har samlet en række oplysninger om konsekvenserne af Brexit på lægemiddelområdet og for lægemiddelvirksomhederne.

Læs mere om bl.a lægemidler og lægemiddelvirksomheder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside