Ældretopmødet 2020

Tema

Ældreområdet er den 21. januar 2021 flyttet til Social- og Ældreministeriet.

I efteråret 2020 er et 2-dages ældretopmøde blevet startskuddet til et historisk samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Ældre Sagen, FOA og KL.

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Flere lever længere, og selvom mange lever et sundt og aktivt liv, ser vi også en stigning i antallet af borgere, der har kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller store krav til vores ældrepleje, som skal kunne sikre et godt og værdigt ældreliv.
Den 30. september og 1. oktober 2020 inviterede sundheds- og ældreministeren, Ældre Sagen, FOA og KL borgere, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere til topmøde for at diskutere, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud. 

Program - det faglige rum
Program - det politiske rum

De fire parter er således gået sammen i et historisk samarbejde, som skal bidrage til at ældreplejen i Danmark nytænkes, og efter topmødet er der igangsat et arbejde, der følger op på de mange input, der er kommet ud af mødet.

Ældretopmødets idébank 

De fire parter bag topmødet ønsker, at alle gode idéer kommer på bordet. Derfor blev der oprettet en ídebank, hvor alle - organisationer, borgere mv. - opfordres til at sende deres idéer og forslag til nye løsninger i ældreplejen. 

  • Hvad er den vigtigste udfordring?
  • Forslag til konkrete, nye idéer, der bidrager til at løse udfordringen?
  • Hvem kan bidrage til at gennemføre idéerne, og hvad skal de gøre?

Alle input vil indgå i parternes videre arbejde med at styrke og udvikle ældreplejen. Idébanken var åben frem til den 9. december 2020.

Se optagelser fra det virtuelle top-møde og se gruppernes tilbagemeldinger.

Ældretopmødet blev afholdt i to virtuelle rum:

Et fagligt rum:
I det faglige rum deltog repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende.

Et politisk rum:
I det politiske rum deltog politikere fra Folketinget samt politikere fra henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet, KL, FOA og Ældre Sagen.

Deltagerne blev inddelt i mindre grupper:

Grupperne drøftede 6 temaer:

  1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
  2. Rekruttering og kompetenceløft
  3. Faglig ledelse i en lærende kultur
  4. Kvalitet og tilsyn
  5. Visitation tæt på hverdagen
  6. Organisering af ældreplejen

Ældre skal mødes med mere omsorg og værdighed, og topmødet bliver et vigtigt afsæt for arbejdet med at definere en ny retning for ældreområdet.
Jeg glæder mig over, at vi fire parter har taget initiativ til at samle ældre borgere, pårørende, medarbejdere, organisationer mv. til en diskussion om fremtidens ældrepleje, for der er brug for, at vi står sammen og tager fælles ansvar.
Der er ingen nemme snuptagsløsninger på området - det bliver et langt sejt træk. Vi følger op på de ideer og forslag til nye veje at gå, som kommer ud af dagene, sammen med relevante parter. Vi har et meget vigtigt arbejde forude.

Sundheds- og ældreminister
Magnus Heunicke
september 2020