10-års plan for psykiatrien

Tema

Vi står overfor store udfordringer på psykiatriområdet. Med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien skal der ske en væsentlig og permanent styrkelse af indsatsen på området.

Vi har et stærkt sundhedsvæsen i Danmark med dygtigt personale. Danskernes tillid til, at de får en god, tryg og professionel behandling, hvis de rammes af en fysisk sygdom, er høj. Den samme høje tryghed skal også være der, når det kommer til psykiatrien. Behandling af de psykiske sygdomme har ikke været prioriteret på lige fod med behandling af de fysiske sygdomme, selvom følgerne kan være lige så alvorlige for den enkelte og deres pårørende.

Den hidtidige indsats på psykiatriområdet har været præget af lappeløsninger og finansiering af konkrete, lokale projekter og initiativer uden et samlet blik for den helhedsorienterede indsats. Det skal vi gøre op med, og i stedet lave en langsigtet og gennemarbejdet plan for, hvordan vi kan løfte indsatsen for mennesker med ondt i sindet og psykiske lidelser de kommende år.

Om arbejdet med 10-års planen

Med den kommende 10-års plan for psykiatrien skal psykiatrien prioriteres og styrkes, så vi sikrer en markant bedre forebyggelse og behandling. Den kommende 10-års plan for psykiatrien vil bl.a. have fokus på forebyggelse af psykisk sårbarhed, bedre sammenhæng på tværs af regioner og kommuner og indsatsen for børn og unge samt for mennesker, der både har et misbrug og en psykisk lidelse.

Som det første skridt i arbejdet med 10-års planen, har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejdet et fagligt oplæg, der beskriver status og udfordringer på området og giver bud på, hvordan de opstillede udfordringer kan løses, herunder prioriteringen af dem og i hvilken rækkefølge. Det faglige oplæg er udarbejdet med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser.

Det er en fælles samfundsopgave at skabe en psykiatri, der fungerer bedre i fremtiden. Derfor har regeringen inviteret en lang række interessenter og Folketingets partier til at byde ind til planen, både med nye tanker og med gode erfaringer.

Et løft af psykiatrien

De første skridt på vejen mod en bedre psykiatri er taget. Med Aftale om finanslov for 2020 har regeringen sammen med de øvrige aftalepartier sikret et markant løft af kapaciteten i psykiatrien på 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Midlerne skal bl.a. gå til flere senge og mere personale i den regionale psykiatri. Flere hænder vil kunne bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter, som kan medvirke til at nedbringe brugen af tvang og styrke behandlingskvaliteten. Midlerne skal også være med til at sikre, at patienter ikke udskrives, før de reelt er tilstrækkeligt behandlet og klar til det. Dermed skal midlerne bidrage til at løse nogle af de mest akutte udfordringer på området.

Med økonomiaftalen for 2020 blev der desuden afsat 2,2 mia. kroner til kommunerne, som skal bruges på borgernes velfærd, og i januar 2019 indgik regeringen en aftale med regionerne om 1000 flere sygeplejersker, som også kommer psykiatrien til gavn.