De 16 projekter

Mens der fortsat bygges flere steder i landet, er en række af de nye sygehuse nu også i fuld drift.

De 16 projekter har et samlet budget på ca. 53 mia. kr. (2022-priser), hvoraf ca. 31 mia. kr. gives i tilskud fra staten via Kvalitetsfonden.

Arbejdet med kvalitetsfondsbyggerierne tager blandt andet afsæt i behovet for en øget specialisering, tidssvarende fysiske rammer og en stærkere centralisering af akutberedskabet. Den nye sygehusstruktur forventes at føre til både mere sammenhængende patientforløb og en øget patientsikkerhed.

Det er muligt at følge med i, hvilken fase de enkelte byggeprojekter befinder sig i. 

Læs mere her på regionernes side Godtsygehusbyggeri.dk

Engelsksproget publikation om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Sundhedsministeriet har produceret en engelsksproget publikation om de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Publikationen er rettet mod et udenlandsk publikum og skal blandt andet bruges til delegationsbesøg.

Publikationen er disponeret i fire afsnit:

  • Why Merge? Aims of the super hospital programme
  • Managing a strategic change in the Danish health system
  • Timeline and financing
  • Selected success stories

Læs publikationen The Danish Super Hospital Programme