Uddannelse og COVID-19

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19.

Det fremgår af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, at undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, og som ikke er undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde i medfør af bekendtgørelsens kapitel 4, er undtaget forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Undtagelsen omfatter også efteruddannelseskurser, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at vedkommende minister efter anmodning fra uddannelsesinstitutionens ledelse eller den relevante brancheorganisation beslutter, hvilke aktiviteter der er omfattet af undtagelsen. Beslutningen offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

Såfremt der skal afholdes undervisning, eksamen eller lignende, inden for ministeriets område, med flere end 10 deltagere, skal der fremsende en anmodning til Sundheds- og Ældreministeriet. Anmodningen skal indeholde begrundelse for, hvorfor fysisk fremmøde er nødvendigt til undervisningen, efteruddannelseskurset, eksamen eller lignende.

Anmodningen skal fremsendes til følgende e-mail: depuddannelse@sum.dk

Det bemærkes endvidere, at det ikke er et krav, at undervisningen eller efteruddannelseskurset foregår på den faste og permanente arbejdsplads, idet der også kan være tale om, at ophold og færden sker andre steder, herunder på midlertidige arbejdspladser, f.eks. på et kursuscenter eller lignende.

 

Regelgrundlag

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

Kurser og efteruddannelse der afholdes

Se behandlet ansøgning fra Danske Regioner om afholdelse af kursus- og efteruddannelsesaktiviteter og grunduddannelse.