Tandpleje

I Danmark tilbyder sundhedsvæsnet tandpleje til alle borgere. Organiseringen og eventuelle tilskud afhænger af borgerens situation.

Læs mere om tandpleje på borger.dk

Læs mere om reglerne for tilskud fra den offentlige sygesikring til tandlægehjælp og tandpleje på sundhed.dk

Tilbud i kommunerne

Tandplejetilbud til børn og unge er som hovedregel organiseret i kommunerne.

Hvis man som borger på grund af eksempelvis sindslidelse eller handicap ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud, findes der forskellige tandplejeordninger, herunder specialtandpleje, omsorgstandpleje og socialtandpleje.

Læs mere om børne- og ungdomstandplejen og special-, social- og omsorgstandplejen her