Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel er et kvalitetsudviklings- og akkrediteringssystem på sundhedsområdet.

Særlige akkrediteringsstandarder skal være med til at højne kvaliteten på en række behandlingssteder. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) driver Den Danske Kvalitetsmodel.

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel her