Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der afsat 15,1 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år.

Derudover blev der afsat i alt 0,6 mio. kr. i 2018-2019 til en evaluering af forsøgsordningens økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Evalueringen er nu færdiggjort. 

Se evalueringen her

Evalueringen er foretaget af Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE) på Syddansk Universitet.

Gratis psykologhjælp til unge med let til moderat angst eller depression

Med finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om en permanentgørelse af forsøgsordningen med gratis psykologbehandling til unge i alderen 18-24 år med let til moderat depression eller angst. Dette betyder, at det i dag er gratis for unge mellem 18 og 24 år, der lider af let til moderat depression eller angst, at få psykologhjælp efter henvisning fra egen læge.