Frit sygehusvalg og udredningsret

Patienter kan vælge sygehus og har ret til hurtig udredning og behandling.

En patient kan selv vælge, hvilket offentligt sygehus, patienten vil udredes eller behandles på. Skal patienten vente mere end 30 dage på udredning eller behandling, kan patienten vælge et privat tilbud.

Retten til frit sygehusvalg

Patienter kan frit vælge offentligt sygehus, når de er henvist til udredning, undersøgelse eller behandling. 

Læs mere om frit sygehusvalg på sundhed.dk

Retten til udvidet frit sygehusvalg

Skal patienten vente mere end 30 dage på en udredning eller behandling på et offentligt sygehus, har patienten ret til at blive udredt eller behandlet på et privat sygehus.

Udvidet frit sygehusvalg gælder også for patienter, der er henvist til diagnostisk undersøgelse til brug for praktiserende læger og speciallæger.

Som følge af regeringens akutplan fra den 23. februar 2023 er der ændret midlertidig i denne ret. Det betyder, at fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg for somatisk behandling er udvidet fra 30 til 60 dage i perioden fra den 1. juni 2023 til og med 31. december 2024.

Læs mere om lovbekendtgørelsen

Retten til hurtig udredning

En patient, der er henvist til et sygehus, har ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis sygehuset ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, skal patienten henvises til et andet sygehus.

Læs mere om ret til hurtig udredning på sundhed.dk 

Udredningsretten bliver løbende monitoreret af Sundhedsdatastyrelsen. 

Læs mere om monitorering af udredningsretten på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside